Praktiske eksempler – REACH-registrering

Disse eksempler, casestudier og scenarier beskriver situationer, som du kan komme i under udarbejdelsen af din REACH-registrering. De er forenklede præsentationer, som supplerer den praktiske vejledning på REACH 2018-websiderne.

 

3 Organisér dig med dine medregistranter

I henhold til REACH skal udgifterne til data fordeles på en retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde. Disse dokumenter vil hjælpe dig med dette.

 

4 Vurdér farer og risici ved stoffer

Disse eksempler er baseret på situationer fra virkeligheden og viser de anbefalede trin til indsamling af de nødvendige oplysninger til registrering af et stof. De vil hjælpe dig med at vurdere farerne og risiciene ved dine kemikalier.

Eksemplerne bør læses sammen med Praktisk vejledning til ledere af små og mellemstore virksomheder og REACH-koordinatorer.

 

Til registreringer på mellem 1 og 10 ton pr. år

 

Til registreringer på mellem 10 og 100 ton pr. år

 

5 Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)