QSAR-værktøjskasse

Værktøjskassen er et softwareprogram, der skal hjælpe myndigheder, den kemiske industri og andre interessenter med at udbedre mangler i (øko)toksicitetsdata, som skal bruges ved vurdering af kemikaliers farlighed. Værktøjskassen indarbejder information og værktøjer fra forskellige kilder i en logisk arbejdsgang. Det centrale er her, at kemikalierne inddeles i kategorier.

Værktøjskassens nye funktioner omfatter:

  1. identificering af et målkemikalies relevante strukturelle egenskaber og potentielle virkningsmekanisme eller virkningsmåde
  2. identificering af andre kemikalier med de samme strukturelle egenskaber og/eller virkningsmekanisme eller virkningsmåde
  3. brug af eksisterende forsøgsdata til udbedring af datamangler.

 

Eksempler med OECD's QSAR-værktøjskasse

Image
De illustrative eksempler fremmer anvendelsen af OECD's QSAR-værktøjskasse forud for 2018-tidsfristen. Del 1 omfatter en indledende note med baggrundsinformation om OECD's QSAR-værktøjskasse, herunder generelle betragtninger. Del 2 indeholder casestudier vedrørende udvalgte stoffer.