Erfaringer fra vurdering af dossierer

I overensstemmelse med artikel 54 i REACH offentliggør ECHA senest den 28. februar hvert år en rapport om de tiltag, der med hensyn til vurdering er gjort i det forudgående kalenderår. I disse rapporter er ECHA særligt forpligtet til at inkludere anbefalinger til potentielle registranter for at forbedre kvaliteten af fremtidige registreringer. Tilsvarende praktiske råd findes især i de relevante praktiske vejledninger og illustrative eksempler, der er offentliggjort om bedste praksis.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)