Hjælpeværktøj til analyse af dossierkvalitet

Hjælpeværktøjet til analyse af dossierkvalitet (Dossier Quality Assistant) er et værktøj, som registranterne kan bruge til at kontrollere deres IUCLID-stofdatasæt og -dossierer for almindeligt forekommende mangler og uoverensstemmelser, før de indsender deres registrering eller forespørgsel til ECHA. Værktøjet opdateres jævnligt med erfaringer fra ECHA's forskellige  vurderingsaktiviteter. Hjælpeværktøjet til analyse af dossierkvalitet findes på en separat fane i hjælpeværktøjet til validering (Validation Assistant-plug-in'et) til IUCLID (tidligere TCC plug-in). 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)