Skip to Content
Skip to Content

Sådan forbedrer du dit dossier

Gennem årene har ECHA offentliggjort en lang række oplysninger og værktøjer for at hjælpe registranterne med at udarbejde dossierer af høj kvalitet. ECHA underretter desuden aktivt virksomhederne om mangler i deres dossierer gennem screeningskampagner og formelle foranstaltninger, såsom overensstemmelseskontrol. I denne websektion er de forskellige informationskilder og værktøjer samlet på ét sted, så registranterne let kan finde konkret støtte til at forbedre deres dossierer. Virksomhederne opfordres til at konsultere disse oplysninger, før de opdaterer deres dossier eller indsender et nyt, så de ved, hvad ECHA forventer af et dossier af god kvalitet. 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2