Faktablade om vejledning

Det Europæiske Kemikalieagentur har tidligere udsendt en række Vejledende faktablade. Disse gav et struktureret overblik over de vejledende dokumenter om REACH, som agenturet har udgivet. De indeholdt et resumé af nøgleaspekterne, bibliografiske oplysninger og andre referencer.

Disse dokumenter blev normalt oversat til de officielle EU-sprog, og de er tilgængelige fra dette websted:

Brug sprogmenuen i sidens øverste højre hjørne.

Dokumenterne under kortfattet vejledning (faneblad længere nede til venstre) dækker de fleste af oplysningerne fra faktabladene, og giver desuden flere informationer, der resumerer/sammenfatter vejledningen. De nye versioner af disse vejledninger oversættes altid. ECHA har derfor besluttet fra og med september 2013 at fjerne de gamle udgaver af både de tilsvarende vejledende faktablade og kortfattede vejledninger, når der offentliggøres en ny udgave af en kortfattet vejledning og dens oversættelser på vores websted. For at opnå den bedste udnyttelse af oversættelses- og tekniske ressourcer vil der ikke blive udarbejdet nye faktablade. Denne fremgangsmåde er for eksempel blevet fulgt for det vejledende faktablad om registrering efter offentliggørelsen af den nye kortfattede vejledning på de officielle sprog i september 2013.

Vejledningsfaktablad om:

 

Affald og nyttiggjorte stoffer
Faktablad
download PDF-dokument
Tilsvarende vejledning
download PDF-dokument
Identifikation af stoffet
Faktablad
Bemærk, at dette faktablad er forældet, og læseren henvises derfor direkte til nedenstående ajourførte kortfattede vejledningsdokument (se også ovenstående forklaring).
Tilsvarende vejledning
download PDF-dokument
Kortfattet vejledning
download PDF-dokument
Socioøkonomisk analyse – begrænsninger
Faktablad
download PDF-dokument
Tilsvarende vejledning
download PDF-dokument [EN]
Downstream-brugere
Faktablad
Bemærk, at dette faktablad er forældet, og læseren henvises derfor direkte til nedenstående ajourførte kortfattede vejledningsdokument (se også ovenstående forklaring).
Tilsvarende vejledning
download PDF-dokument
Kortfattet vejledning
download PDF-dokument
Krav til stoffer i artikler
Faktablad
Bemærk, at dette faktablad er forældet, og læseren henvises derfor direkte til nedenstående ajourførte kortfattede vejledningsdokument (se også ovenstående forklaring).
Tilsvarende vejledning
download PDF-dokument
Kortfattet vejledning
download PDF-dokument
Datadeling
Faktablad
download PDF-dokument (Opdateret 11/05/12)

Bemærk, at dette faktablad er forældet, og læseren henvises derfor direkte til nedenstående ajourførte kortfattede vejledningsdokument (se også ovenstående forklaring).
Tilsvarende vejledning
download PDF-dokument
Kortfattet vejledning
download PDF-dokument
Registrering
Faktablad
Bemærk, at dette faktablad er forældet, og læseren henvises derfor direkte til nedenstående ajourførte kortfattede vejledningsdokument (se også ovenstående forklaring).
Tilsvarende vejledning
download PDF-dokument
Kortfattet vejledning
download PDF-dokument
Oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering (Del A, Indledning til vejledningsdokumentet)
Faktablad
download PDF-dokument
Tilsvarende vejledning
download PDF-dokument
Kortfattet vejledning
download PDF-dokument
Oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering (Del D, Opstilling af eksponeringsscenarier)
Faktablad
download PDF-dokument
Tilsvarende vejledning
download PDF-dokument
Kortfattet vejledning
download PDF-dokument