Netværk

Gennemførelsen af ECHA’s substitutionsstrategi for sikrere kemikalier kræver samarbejde mellem flere aktører. Samarbejdsnetværk spiller en vigtig rolle med hensyn til at koordinere og fremme innovation og informeret substitution.

Netværk for substitution

ECHA har oprettet et netværk for interessenter med henblik på udveksling af information om substitution og fremme af grænseoverskridende samarbejde inden for EU. Det indledende møde blev holdt i oktober 2017.

Er du interesseret i at deltage i netværket? Det er tilgængeligt for alle interessenter, der er interesseret i aktivt at støtte substitutionsinitiativer i EU, og samler offentlige myndigheder og organer, industrien, ngo'er, den akademiske verden og konsulenter.

 

 Udskiftning af farlige kemikalier med sikrere kemikalier - Europæisk net for informationsudveksling

LinkedIn-gruppen er et samarbejdsrum med henblik på drøftelse og udveksling af information om udskiftning af farlige kemikalier med sikrere kemikalier. Gruppen har til formål at samle myndigheder, industrisammenslutninger, forskere, ngo'er og andre relevante aktører med en åbenlys interesse for og erfaring med substitution på EU-plan.

 Netværket for socioøkonomisk REACH-analyse og analyse af alternativ praksis

Netværket for socioøkonomisk REACH-analyse og analyse af alternativ praksis er blevet oprettet for at fremme udveksling af synspunkter og oplysninger om koncepter, metoder og erfaring i relation til socioøkonomisk analyse og analyse af alternativer i henhold til REACH og EU's lovgivning eller national lovgivning om kemikalier. Netværket er baseret på samarbejde mellem ECHA, medlemsstater og aktører fra industrien og ngo'er.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display