Progress in evaluation in 2022

Fremskridt i vurdering 2020 Duplicate 1 Duplicate 2

ECHA rapporterer om de fremskridt, der er gjort i 2021 med hensyn til af dossier- og stofvurdering i overensstemmelse med artikel 54 i REACH. 

Fremskridt inden for vurdering 2020 — faner Duplicate 2 Duplicate 1

Udvikling i stofvurdering 2022 – 1

Der blev i 2022 gjort fremskridt med hensyn til 71 stoffer.

De vurderende medlemsstater vurderede 8 nye stoffer. Af disse fandt myndighederne, at 5 krævede yderligere oplysninger for at klarlægge betænkelighederne, dvs. at der blev sendt et udkast til afgørelse om anmodning om yderligere oplysninger til registranterne, mens 3 havde tilstrækkelige oplysninger til at klarlægge betænkelighederne, dvs. at myndighederne havde forelagt et udkast til en konklusion.

ECHA vedtog 9 afgørelser om stofvurdering, med 12 anmodninger om yderligere oplysninger til vurdering af sikkerheden af potentielt problematiske stoffer.

De vurderende medlemsstater afsluttede deres opfølgende vurderinger af 23 stoffer. For 4 stoffer krævede den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder flere oplysninger, fordi de indsendte oplysninger enten ikke afklarede de oprindelige betænkeligheder eller gav anledning til yderligere betænkeligheder. For de resterende 19 stoffer fandt myndighederne, at de foreliggende oplysninger var tilstrækkelige til at afklare betænkelighederne, og var i stand til at konkludere, om der var behov for yderligere reguleringsmæssige tiltag.

Stofvurderingen blev afsluttet for 31 stoffer, dvs. de afsluttende dokumenter fra de vurderende medlemsstater blev offentliggjort på vores websted. Ud af disse 31 afsluttede sager anbefalede myndighederne yderligere risikohåndteringsforanstaltninger for 18 stoffer, mens der for 13 stoffer allerede var indført de nødvendige foranstaltninger (eller ikke behøvedes nogen).
 

Progress in substance evaluation 2022 - graph 4