Hvordan gør jeg?

Substitution af stoffer behøver ikke bare at betyde udskiftning af ét kemisk stof med et andet. Du må gøre dit hjemmearbejde, der er ingen standardløsning. Hvad der virker i en anden virksomhed, kan være ubrugeligt til dit produkt eller din proces. Du kan også få brug for at afprøve flere alternative løsninger for at finde den bedste. I din vurdering skal du ikke alene tage stilling til faren, men også eksponeringen for kemikaliet, forskellige tekniske processer og produktudformninger, teknisk ydeevne og økonomiske aspekter. Det er desuden vigtigt at betragte virkningerne i en større sammenhæng såsom energi- og ressourceforbrug, affald, genvinding og sociale virkninger.

 

 

Kend dit stof til bunds, f.eks. hvordan det virker på formuleringen, produktet eller processen. Du skal også gøre dig klart, hvilke egenskaber eller funktioner du har mest brug for. Måske behøver du slet ikke anvende farlige kemikalier. Din egen viden og den videnskabelige og tekniske litteratur kan være de bedste informationskilder på dette trin.

Sørg for at skelne mellem slutproduktet og processen. Nogle af dine krav kan gælde produktet, andre kan gælde processen.
 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)