Skal jeg udskifte farlige kemikalier?

Når du indsamler data om et kemikalies påvirkning af menneskers helbred og miljøet, vil du måske nå frem til, at du kan mindske risikoen ved stoffet.

Det kan i sig selv bevæge dig til at søge efter sikrere alternativer.

For de farligste stoffers vedkommende kan det dog være et krav i EU-lovgivningen, at du erstatter dem (substitution).

Lovkrav åbner nye muligheder

De farligste stoffer bliver efterhånden udpeget som særligt problematiske stoffer i henhold til REACH. Disse stoffer kan efterfølgende blive omfattet af lovkrav om håndtering af de risici, de medfører. Det er yderst vigtigt at følge med i, hvordan dine stoffer bliver reguleret, f.eks. om de er udpeget som særligt problematiske stoffer, eller om der er forslag til begrænsninger eller til krav om godkendelse, før de må anvendes.  Du kan derved finde ud af, om der må forventes at komme strengere lovkrav for stofferne, så du kan begynde på forberedelserne i tide.

Fremtænkning i lovkrav er en klog strategi. Måske findes der allerede bedre og sikrere alternativer, der indebærer nye muligheder for din virksomhed. Det er blevet lettere at kortlægge egenskaberne af mulige alternativer, fordi der er mere information tilgængelig. På ECHA's websted findes der datasæt over stofferne, der hjælper dig til at foretage informerede valg.

Substitution i anden lovgivning

Substitution af farlige kemikalier er også er omhandlet i forordningen om biocidholdige produkter. Forordningen udelukker brug af visse farlige stoffer. Den kræver desuden, at produkter, der indeholder stoffer, som er kandidater til substitution, skal vurderes over for tilgængelige tilsvarende produkter. Dette kan føre til begrænsning i godkendelsen af biocidholdige produkter.

EU's lovgivning om beskyttelse af arbejdstagere pålægger desuden arbejdsgiverne forpligtelser. Når det er muligt, skal arbejdsgiverne erstatte farlige kemikalier med kemikalier eller processer, der er mindre farlige – eller helt ufarlige.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)