Skip to Content
Skip to Content

Mere om downstream-brugernes ansvar

Mere om downstream-brugernes ansvar

Når downstream-brugere modtager et udvidet sikkerhedsdatablad for et stof eller en blanding, skal de finde ud af, om deres anvendelse underbygges af eksponeringsscenarierne eller informationen om sikker anvendelse af blandinger (SUMI), der er vedhæftet som bilag til sikkerhedsdatabladet. Formulatorerne skal ligeledes tage højde for deres kunders forventede anvendelse af deres blandinger.

For at kontrollere, om deres anvendelse er underbygget, skal downstream-brugerne:

  1. indsamle oplysninger om, hvordan stoffet anvendes
  2. finde ud af, om den faktiske anvendelse og betingelserne for anvendelse svarer til de betingelser, der er beskrevet i de modtagne eksponeringsscenarier.

Når anvendelsen er underbygget, skal downstream-brugerne dokumentere kontrollen, og om nødvendigt give kunderne relevant information om sikker anvendelse. Når brugen ikke er underbygget, har downstream-brugere en række valgmuligheder:

  • implementere de anvendelsesbetingelser, der er beskrevet i det eksponeringsscenarie, de har modtaget.
  • underrette leverandøren om deres anvendelse og anmode om et opdateret eksponeringsscenarie
  • erstatte stoffet med et andet, for hvilket der ikke kræves et eksponeringsscenarie, eller for hvilket der findes eksponeringsscenarier, som dækker deres anvendelsesbetingelser alternativt erstatte processen med en anden, hvori stoffet slet ikke indgår
  • finde en anden leverandør, som leverer stoffet eller blandingen med et eksponeringsscenarie, der dækker deres anvendelse, eller
  • udarbejde en downstream-bruger-kemikaliesikkerhedsrapport (DU CSR).

Igen skal downstream-brugerne om nødvendigt give oplysninger om sikker anvendelse til deres kunder og indberette til ECHA.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2