Downstreambrugeranmeldelser af godkendte anvendelser

Ansøgninger om godkendelse kan omfatte ansøgerens anvendelser af et bestemt stof, anvendelser længere nede i forsyningskæden eller begge dele.

Downstream-brugere, der er omfattet af en tilladelse, som er tildelt en aktør længere oppe i forsyningskæden, skal underrette ECHA om deres anvendelse. Dette krav er baseret på artikel 66 i REACH.

ECHA fører en fortegnelse over downstreambruger-anmeldelserne og deler den med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Grafen nedenfor giver et overblik over alle downstream-brugeranmeldelser, der er modtaget til dato. For fuldstændighedens skyld fremlægges også de tildelte godkendelser for de respektive stoffer. ECHA ajourfører oplysningerne hvert kvartal.

Flere detaljer om den geografiske fordeling af anvendelser findes under ”Kort og grafer”.

Oplysninger fra de enkelte anmeldelser er fremlagt under ”Fortegnelse over anmeldelser”.

Oplysningerne er baseret på anmeldelser modtaget fra brugerne. Der kan derfor forekomme unøjagtigheder. Yderligere oplysninger findes i ECHA’s juridiske meddelelse.

Baggrund

Tilladelser til brug af SVHC-stoffer kan gives, hvis en ansøger kan godtgøre, at risikoen ved brugen af stoffet er tilstrækkeligt kontrolleret, eller at de samfundsøkonomiske fordele opvejer risiciene, og at der ikke findes egnede alternativer. Alle godkendelser er underlagt en frist for fornyet gennemgang. Godkendelsesprocessen har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) gradvis erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der er teknisk og økonomisk mulige alternativer til rådighed. For flere oplysninger om godkendelsesprocessen skal du følge linkene på denne side.

For flere oplysninger om den offentlige version af anmeldelsesfortegnelsen og dens formål henvises til ”Oplysninger fra downstream-brugeranmeldelser offentliggjort af ECHA”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Bemærk: I øjeblikket er kun meddelelser foretaget senest i november 2016 opført. Siden slutningen af 2017 har virksomheder kunnet markere bestemte oplysninger i deres anmeldelse som fortrolige. ECHA færdiggør offentliggørelsen af ikke-fortrolige oplysninger fra alle anmeldelser, når virksomhederne har afklaret fortrolighedsstatus for deres data.

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6
Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Viser 6 resultater.Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)