Forespørgsel

Oplysninger om tilgængelige forsøg og undersøgelser

Ansøgere, der har til hensigt at gennemføre forsøg eller undersøgelser, som involverer hvirveldyr, i forbindelse med en ansøgning om godkendelse i medfør af forordningen om biocidholdige produkter, skal indsende en forespørgsel til ECHA via R4BP 3. Formålet med forespørgslen er at fastslå, om der allerede er indsendt sådanne forsøg eller undersøgelser i medfør af forordningen om biocidholdige produkter eller det tidligere direktiv om biocidholdige produkter. Forespørgslen er valgfri for data vedrørende forsøg, som ikke involverer hvirveldyr.

Forespørgslen er en forudsætning for, at en tvist om dataudveksling kan forelægges ECHA (hvad enten det drejer sig om undersøgelser, der involverer hvirveldyr eller ej), herunder i situationer, hvor den potentielle ansøger kender dataejeren/-ejerne, eller hvor der allerede er indledt forhandlinger.

Hvis sådanne forsøg eller undersøgelser er blevet indsendt, stiller ECHA dataejerens kontaktoplysninger til rådighed for ansøgeren. Dataene hentes i dossierer, der indsendes i henhold til det tidligere direktiv om biocidholdige produkter og forordningen om biocidholdige produkter. ECHA stiller ikke oplysninger om individuelle forsøg eller undersøgelser til rådighed.

Databeskyttelse/efterfølgende ansøgeres anvendelse af data

Hvis den pågældende databeskyttelsesperiode er udløbet, kan ECHA vælge at lade efterfølgende ansøgere henvise til dataene i den oprindelige ansøgning.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)