Ansøgnings- og vurderingsprocedure

Virksomhederne skal bruge elektroniske værktøjer til at ansøge om kontrol af kemisk lighed. Ansøgningerne indsendes til ECHA gennem R4BP 3 som en IUCLID-fil. Ved fælles ansøgninger skal en af ansøgerne først kontakte ECHA via ECHA's helpdesk for at få det fælles ansøgningsnummer.

Dette diagram viser en oversigt over proceduren ved ansøgning om kontrol af kemisk lighed.

Trin

Ansøgningsprocessen har flere trin. Hvert trin skal være afsluttet, før ansøgningen kan fortsætte med næste trin. Det er vigtigt, at ansøgeren sørger for at overholde alle gældende frister, da ansøgningen ellers vil blive afvist i løbet af behandlingen.

Billede

Fælles ansøgning: En af ansøgerne skal først kontakte ECHA for at få det fælles ansøgningsnummer.

Billede

Individuel ansøgning: Ansøgeren indsender ansøgningen via R4BP 3.

Fælles ansøgning: Alle ansøgere indsender deres ansøgninger.

Billede

ECHA kontrollerer, at ansøgningen og dens oplysninger er indgivet i det korrekte format, og sender fakturaen for gebyr gennem R4BP 3.

Billede

Ansøgeren betaler de tilknyttede gebyrer til ECHA inden for 30 dage efter fakturadatoen.

Billede

ECHA accepterer ansøgningen og påbegynder vurderingen af den kemiske lighed.

Billede

Er der brug for supplerende oplysninger til at foretage vurderingen, anmoder ECHA ansøgeren om de manglende oplysninger. ECHA sætter samtidig en frist for ansøgerens indsendelse af disse oplysninger.

Billede

Ansøgeren har 15 dage til at kommentere resultatet af vurderingen.

Billede

ECHA fremlægger det endelige resultat.

Aktører

Hovedaktørerne i indsendelsesprocessen for et dossier er:

Ansøgere

Ansøgerne har ansvar for at indsende dossieret med alle relevante oplysninger vedrørende vurderingen af den kemiske lighed og fremlægge supplerende oplysninger på anmodning fra ECHA. Ansøgerne har ansvaret for kvaliteten af oplysningerne i deres dossierer.

ECHA

ECHA har ansvar for at sikre, at oplysningerne i dossiererne har det korrekte format. ECHA foretager desuden vurderingen af dossiererne vedrørende kemisk lighed og sørger for, at indsendelsesprocessen holder de fastsatte tidsgrænser.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)