Tjeneste til kontrol af kemisk lighed

Virksomheder kan anmode ECHA om at foretage en kontrol af deres aktivstofs kemiske lighed i de tilfælde, hvor der endnu ikke er vedtaget en endelig afgørelse om godkendelse af aktivstoffet. Dette kan være, når aktivstoffet vurderes i henhold til forordningen om biocidholdige produkter (BPR) ("forordning (EU) nr. 528/2012"), herunder når dossieret for aktivstoffet blev indgivet i henhold til direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter, eller når virksomhederne endnu ikke har indgivet en ansøgning om godkendelse af aktivstoffet.

Kontrollen af kemisk lighed er en vurdering svarende til den vurdering af teknisk ækvivalens, der er beskrevet i artikel 54 i BPR. Den foretages dog kun af stofidentiteten og den kemiske sammensætning af et aktivstof fra én kilde med henblik på at fastslå dets lighed med en kemisk sammensætning med det samme stof fra en anden kilde.

Kontrollen af kemisk lighed adskiller sig fra vurderingen af teknisk ækvivalens som omhandlet i artikel 54 i BPR ved, at der endnu ikke er vedtaget en afgørelse om godkendelsen af aktivstoffet, hvorfor aktivstoffets officielle referencekilde endnu ikke er fastlagt.

Tjenesten omfatter i forbindelse med:

a. individuelle ansøgninger: En sammenligning af én alternativ kilde til et biocidholdigt aktivstof, der er blevet forelagt til vurdering i henhold til direktiv 98/8/EF eller forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter, men for hvilket der endnu ikke er vedtaget en endelig afgørelse, med den/de kilde(r), der er beskrevet i det dossier, som er blevet indgivet med henblik på vurdering af dette biocidholdige aktivstof.

b. fælles ansøgninger: En sammenligning af to eller flere kilder til det samme aktivstof med henblik på en potentiel fælles ansøgning om godkendelse af aktivstoffet i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter.

Kontrollen af kemisk lighed er en supplerende tjeneste fra ECHA's side, der ikke er fastlagt i BPR, og som er frivillig. For tjenesten opkræves et gebyr, der afhænger af omfanget af den vurdering, der skal foretages, jf. ECHA's styrelsesråds afgørelse nr. 31/2013.

For at anmode om en kontrol af kemisk lighed skal virksomhederne indgive en ansøgning til ECHA gennem R4BP 3. 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)