Deadlines for Union authorisation applications

Oversigten nedenfor viser fristerne for ansøgninger om EU-godkendelse, som er nødvendige for at bevare eksisterende produkter på markedet.

Produkttyper med fed er produkter, som først kan godkendes fra den 1. januar 2020, men som kan falde ind under overgangsbestemmelserne i artikel 89 i biocidforordningen, hvis en ansøgning om produktgodkendelse indsendes før fristen for at ansøge om godkendelse (dvs. godkendelsesdatoen for det aktive stof, der er indeholdt i produktet).

 

Name of active substance EC
number
CAS
number
Product
type(s)
Deadline for applying
for product
authorisation
Active chlorine released from calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 2, 3, 4, 5 1 January 2019
Active chlorine released from chlorine 231-959-5 7782-50-5 2, 5 1 January 2019
MIT 220-239-6 2682-20-4 11 1 January 2019
Peracetic acid generated from TAED and sodium percarbonate - - 2, 3, 4 1 January 2019
Sodium hypochlorite 231-668-3 7681-52-9 1, 2, 3, 4, 5 1 January 2019
Penflufen - 494793-67-8 8 1 February 2019
Margosa extract 283-644-7 84696-25-3 19 1 April 2019
MIT 220-239-6 2682-20-4 12 1 April 2019
L(+) lactic acid 201-196-2 79-33-4 2, 3, 4 1 May 2019
Propan-1-ol 200-746-9 71-23-8 1, 2, 4 1 May 2019
Imiprothrin 428-790-6 72963-72-5 18 1 July 2019
PHMB (1415; 4.7) -

32289-58-0,

1802181-67-4

2, 4 1 November 2019

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)