Deadlines for Union authorisation applications

Oversigten nedenfor viser fristerne for ansøgninger om EU-godkendelse, som er nødvendige for at bevare eksisterende produkter på markedet.

Produkttyper med fed er produkter, som først kan godkendes fra den 1. januar 2020, men som kan falde ind under overgangsbestemmelserne i artikel 89 i biocidforordningen, hvis en ansøgning om produktgodkendelse indsendes før fristen for at ansøge om godkendelse (dvs. godkendelsesdatoen for det aktive stof, der er indeholdt i produktet).

 

Name of active substance EC
number
CAS
number
Product
type(s)
Deadline for applying
for product
authorisation
Copper, granulated  231-159-6 7440-50-8 8 1 January 2017
Hydrogen peroxide 231-765-0 7722-84-1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 February 2017
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 1, 2, 4, 6, 13 1 July 2017
CMIT/MIT   55965-84-9 2, 4, 6, 11, 12, 13 1 July 2017
PHMB   27083-27-8 2, 3, 4, 11 1 July 2017
Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 October 2017

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)