Deadlines for Union authorisation applications

Oversigten nedenfor viser fristerne for ansøgninger om EU-godkendelse, som er nødvendige for at bevare eksisterende produkter på markedet.

Produkttyper med fed er produkter, som først kan godkendes fra den 1. januar 2020, men som kan falde ind under overgangsbestemmelserne i artikel 89 i biocidforordningen, hvis en ansøgning om produktgodkendelse indsendes før fristen for at ansøge om godkendelse (dvs. godkendelsesdatoen for det aktive stof, der er indeholdt i produktet).

 

Name of active substance EC
number
CAS
number
Product
type(s)
Deadline for applying
for product
authorisation
Folpet 205-088-6 133-07-3 6 1 January 2016
Pythium oligandrum, Chromista - Stramenopila 10 1 January 2016
Permethrin 258-067-9 52645-53-1 8, 18 1 May 2016
Alpha-Cypermethrin   67375-30-8 18 1 July 2016
Bacillus sphaericus 2362, strain ABTS-1743   143447-72-7 18 1 July 2016
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, strain SA3A     18 1 July 2016
Propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 1, 2, 4 1 July 2016
Clothianidin 433-460-1 210880-92-5 18 1 October 2016
MIT 220-239-6 2682-20-4 13 1 October 2016
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 2, 3, 4, 6, 11, 12 1 October 2016
Folpet 205-088-6 133-07-3 7, 9 1 October 2016
IPBC 259-627-5 55406-53-6 13 1 December 2016
DCPP 429-290-0 3380-30-1 1, 2, 4 1 December 2016
Propiconazole 262-104-4 60207-90-1 7 1 December 2016
Potassium Sorbate 246-376-1 24634-61-5 8 1 December 2016

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)