Udtalelser fra udvalget for biocidholdige produkter om godkendelse af aktive stoffer

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Burnt lime 215-138-9 1305-78-8 PT 2 14/04/2016
Fludioxonil - 131341-86-1 PT 7 02/03/2017
Fludioxonil - 131341-86-1 PT 9 02/03/2017
Fludioxonil - 131341-86-1 PT 10 02/03/2017
Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 PT 21 09/12/2015
Azoxystrobin - 131860-33-8 PT 9 03/10/2017
Azoxystrobin - 131860-33-8 PT 7 03/10/2017
Azoxystrobin - 131860-33-8 PT 10 03/10/2017
Folpet 205-088-6 133-07-3 PT 6 17/06/2014
Folpet 205-088-6 133-07-3 PT 7 17/06/2014
Folpet 205-088-6 133-07-3 PT 9 17/06/2014
Acetamiprid - 135410-20-7 PT 18 14/12/2017
Ampholyt - 139734-65-9 PT 4 08/12/2015
Ampholyt - 139734-65-9 PT 3 15/04/2015
Ampholyt - 139734-65-9 PT 2 08/12/2015
Copper pyrithione 238-984-0 14915-37-8 PT 21 03/10/2014
Dinotefuran - 165252-70-0 PT 18 17/06/2014
Clothianidin 433-460-1 210880-92-5 PT 18 02/10/2014
Potassium sorbate 246-376-1 24634-61-5 PT 8 04/12/2014
MBIT - 2527-66-4 PT 6 27/06/2017
MBIT - 2527-66-4 PT 13 16/12/2016
OIT 247-761-7 26530-20-1 PT 8 15/12/2016
Silver sodium hydrogen zirconium phosphate 422-570-3 265647-11-8 PT 2 17/10/2018
Silver sodium hydrogen zirconium phosphate 422-570-3 265647-11-8 PT 7 17/10/2018
MIT 220-239-6 2682-20-4 PT 13 02/10/2014
MIT 220-239-6 2682-20-4 PT 11 15/12/2016
MIT 220-239-6 2682-20-4 PT 12 02/03/2017
PHMB (1600; 1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 5 12/10/2016
PHMB (1600; 1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 2 17/06/2015
PHMB (1600; 1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 1 16/06/2015
PHMB (1600;1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 4 17/06/2015
PHMB (1600;1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 9 17/06/2015
PHMB (1600;1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 3 17/06/2015
PHMB (1600;1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 11 17/06/2015
PHMB (1600;1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 6 17/06/2015
Cybutryne 248-872-3 28159-98-0 PT 21 17/06/2015
Bromadiolone 249-205-9 28772-56-7 PT 14 16/06/2016
PHMB (1415; 4.7) -
32289-58-0
1802181-67-4
PT 4 04/10/2017
PHMB (1415; 4.7) -
32289-58-0
1802181-67-4
PT 6 04/10/2017
PHMB (1415; 4.7) -
32289-58-0
1802181-67-4
PT 1 04/10/2017
PHMB (1415; 4.7) -
32289-58-0
1802181-67-4
PT 2 04/10/2017
PHMB (1415; 4.7) -
32289-58-0
1802181-67-4
PT 5 04/10/2017
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 1 04/12/2014
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 4 04/12/2014
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 2 04/12/2014
Triclosan 222-182-2 3380-34-5 PT 1 17/06/2015
DBDCB 252-681-0 35691-65-7 PT 6 08/12/2015
Chlorophacinone 223-003-0 3691-35-8 PT 14 16/06/2016
Burnt dolomitic lime 253-425-0 37247-91-9 PT 3 14/04/2016
Burnt dolomitic lime 253-425-0 37247-91-9 PT 2 14/04/2016The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)