Udtalelser fra udvalget for biocidholdige produkter om godkendelse af aktive stoffer

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Penflufen - 494793-67-8 PT 8 14/12/2017
Permethrin 258-067-9 52645-53-1 PT 8 08/04/2014
Potassium sorbate 246-376-1 24634-61-5 PT 8 04/12/2014
Azoxystrobin - 131860-33-8 PT 9 03/10/2017
Carbendazim 234-232-0 10605-21-7 PT 9 27/02/2019
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 9 13/04/2016
Fludioxonil - 131341-86-1 PT 9 02/03/2017
Folpet 205-088-6 133-07-3 PT 9 17/06/2014
PHMB (1600;1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 9 17/06/2015The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)