Udtalelser fra udvalget for biocidholdige produkter om godkendelse af aktive stoffer

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

C(M)IT/MIT - 55965-84-9 PT 2 14/04/2015
Pyrogenic, synthetic amorphous silicon dioxide, nano, surface treated 272-697-1 68909-20-6 PT 18 11/10/2016The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)