Udtalelser fra udvalget for biocidholdige produkter om godkendelse af aktive stoffer

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Active chlorine released from sodium hypochlorite 231-668-3 7681-52-9 PT 1 14/12/2016
Active chlorine released from sodium hypochlorite 231-668-3 7681-52-9 PT 2 14/12/2016
Active chlorine released from sodium hypochlorite 231-668-3 7681-52-9 PT 3 14/12/2016
Active chlorine released from sodium hypochlorite 231-668-3 7681-52-9 PT 4 14/12/2016
Active chlorine released from sodium hypochlorite 231-668-3 7681-52-9 PT 5 14/12/2016
Tolylfluanid 211-986-9 731-27-1 PT 7 09/12/2015
Triflumuron 264-980-3 64628-44-0 PT 18 03/02/2015
Warfarin 201-377-6 81-81-2 PT 14 16/06/2016
Willaertia magna c2c maky - - PT 11 26/04/2018The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)