Udtalelser fra udvalget for biocidholdige produkter om godkendelse af aktive stoffer

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 PT 2 10/12/2019
Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 PT 3 10/12/2019
Icaridin 423-210-8 119515-38-7 PT 19 10/12/2019The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)