Udtalelser fra udvalget for biocidholdige produkter om godkendelse af aktive stoffer

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) - - PT 12 29/06/2017
Willaertia magna c2c maky - - PT 11 26/04/2018The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)