Udtalelser fra udvalget for biocidholdige produkter om godkendelse af aktive stoffer

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Silver zeolite - 130328-18-6 PT 7 17/10/2018
Silver zeolite - 130328-18-6 PT 2 17/10/2018
Tolylfluanid 211-986-9 731-27-1 PT 21 17/06/2014
Tolylfluanid 211-986-9 731-27-1 PT 7 09/12/2015
Tralopyril - 122454-29-9 PT 21 09/04/2014
Triclosan 222-182-2 3380-34-5 PT 1 17/06/2015
Triflumuron 264-980-3 64628-44-0 PT 18 03/02/2015
Warfarin 201-377-6 81-81-2 PT 14 16/06/2016
Willaertia magna c2c maky - - PT 11 26/04/2018The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)