Biocidforordning

Forordningen om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012) vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer eller artikler mod skadegørere, såsom skadedyr eller bakterier, ved indvirkning af de aktive stoffer, der er indeholdt i det biocidholdige produkt.

Processer

 

Image

Efter godkendelsen af et aktivt stof skal virksomheder, der ønsker at markedsføre biocidholdige produkter i en medlemsstat, ansøge om produktgodkendelse.
 

 

Image

Virksomheder kan anmode ECHA om at fastslå den tekniske ækvivalens af deres aktivstof.

Image

Producenter og importører, som ikke er omfattet af vurderingsprogrammet i henhold til den tidligere lovgivning, skal indsende visse oplysninger til ECHA.
 

 

Image

Et grundlæggende og nyt aspekt i biocidforordningen er den generelle forpligtelse til at dele oplysninger om aktivstoffer og produkter, der er godkendt go sendt på markedet i EU.
 

Nanomaterialer og biocidfor-ordningen

Bestemmelserne om nano-materialer finder anvendelse på produkter og stoffer, der opfylder kriterierne i biocidforordningen. Disse definitioner er baseret på Kommissionens anbefalinger om definition af nanomaterialer. 
 
 

Behandlede artikler 

 
Biocidforordningen (BPR) fastsætter regler for anvendelse af artikler, der er behandlet med et eller flere biocidholdige produkter eller tilsigtet indeholder disse.
 

Forskning og udvikling

Ethvert forsøg eller eksperiment, som med henblik på forskning og udvikling udføres med ikke-godkendte biocidholdige produkter, herunder deres (ikke-godkendte) aktivstoffer, skal registreres og i givet fald meddeles, hvis der er mulighed for udledning i miljøet.