Skip to Content
Skip to Content

Forordninger

EU's nye kemikalielovgivning finder anvendelse i alle industrisektorer, hvor der anvendes kemikalier, og i hele leverandørkæden. Den pålægger virksomhederne ansvaret for sikkerheden af de kemikalier, de bringer på markedet.

 

REACH

Image

REACH er en EU-forordning, der er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at den forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. Den fremmer også alternative metoder til farevurdering af stoffer med henblik på at reducere antallet af dyreforsøg.
 

CLP

Image

CLP-forordningen sikrer, at arbejdstagere og forbrugere i Den Europæiske Union bliver klart informeret om de farer, som er forbundet med kemikalier, ved hjælp af klassificering og mærkning af kemikalier.
 

 

Biocidforordning

Image

Forordningen om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012) vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer eller artikler mod skadegørere, såsom skadedyr eller bakterier, ved indvirkning af de aktive stoffer, der er indeholdt i det biocidholdige produkt.
 

Forordning om forudgående informeret samtykke

Image

Forordningen om forudgående informeret samtykke (PIC, forordning (EU) nr. 649/2012) regulerer importen og eksporten af visse farlige kemikalier og pålægger virksomheder, der ønsker at eksportere sådanne kemikalier til lande uden for EU, nogle forpligtelser. I EU gennemfører den Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel.
 


Route: .live1

Dette websted anvender cookies for at sikre dig den bedste brugeroplevelse.

Få mere at vide om, hvordan vi anvender cookies.