Indsend dit registreringsdossier

 

Dit registreringsdossier bør nu være klart til indsendelse via REACH-IT. Hvis du indsender dossieret inden april 2018, får du fordel af en kortere behandlingstid, og du vil modtage ECHA's afgørelse om din registrering senest tre uger efter din indsendelse. I modsat fald modtager du muligvis først afgørelsen ved udgangen af august 2018.

 

Inden du indsender dit dossier

Indsendelsesprocessen kan først gå i gang, når den ledende registrant og medregistranterne har identificeret sig selv og den fælles indsendelse i REACH-IT, som de deltager i. Husk også at kontrollere, at din virksomheds kontaktoplysninger er ajourført i REACH-IT.

Hvis du er ledende registrant, skal du indsende dit registreringsdossier, før de øvrige medlemmer kan sende deres dossierer. Du bør indsende dit dossier før april 2018, således at medregistranterne har tilstrækkelig tid til at indsende deres dossierer inden fristen den 31. maj 2018.

Hvis du er medregistrant, bør du deltage aktivt i forummet for informationsudveksling om stoffer (SIEF) og følge status for den fælles del af registreringen, således at du ved, hvornår den ledende registrant indsender sit dossier.

Trin i en vellykket indsendelse

Det er let at indsende dit registreringsdossier, uanset om du indsender et IUCLID-dossier eller anvender funktionaliteten "prepare and submit" (udarbejd og indsend) i REACH-IT. REACH-IT-indsendelsesguiden og den integrerede hjælpetekst vil lede dig gennem de enkelte trin i indsendelsesprocessen.

Opgaver efter indsendelse

ECHA vil foretage en række kontroller af dit dossier og holde dig løbende orienteret. Tjek siden "Tasks" (opgaver) i REACH-IT, da du muligvis vil blive anmodet om at udføre yderligere opgaver inden for en bestemt tidsfrist. I denne fase skal du muligvis ajourføre dit dossier, hvis det indsendte dossier ikke består en af ECHA's kontroller, eller du kan blive anmodet om at betale registreringsgebyret. ECHA kan ikke acceptere for sen betaling af registreringsgebyrer, og det er derfor meget vigtigt, at du betaler gebyret senest på fakturaens forfaldsdato.

Du modtager et registreringsnummer, når dit dossier har bestået alle ECHA's kontroller, og fakturaen for registreringsgebyret er blevet betalt.

 

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)