Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier

Når I har drøftet og udvekslet data i SIEF'et, bør den ledende registrant og hver medregistrant have alle de relevante oplysninger, de skal bruge for at udarbejde deres registreringsdossierer i IUCLID-formatet. Der er tre muligheder: IUCLID Cloud for SMV'er, IUCLID 6 og REACH-IT.

Med IUCLID Cloud for SMV'er (IUCLID Cloud for SMEs) undgår SMV'er og konsulenter at skulle installere noget, og systemet giver let adgang, automatiske og regelmæssige backups samt opdateringer fra ECHA.

Som konsulent kan du med cloudversionen samarbejde med dine SMV-kunder på en gennemsigtig måde og nemt og sikkert dele IUCLID-oplysninger med dem.

Hvis du er ledende registrant
 
Dit registreringsdossier indeholder de oplysninger, du indsender på vegne af alle medregistranterne, herunder stoffets grænsesammensætning, klassificering og mærkning af stoffet, anvendelser og (fyldestgørende) undersøgelsesresuméer, hvor det er relevant. Derudover skal du som ledende registrant også angive dine egne virksomheds- og stofspecifikke registreringsoplysninger i samme dossier.
 
Det er god praksis, at du deler de fælles dele af registreringsdossieret med de øvrige medlemmer af den fælles indsendelse i IUCLID-formatet, da det indeholder oplysninger om sikker anvendelse stoffet, som alle medregistranter skal være bekendt med.
 
Det ledende dossier skal være indsendt korrekt, før de øvrige medlemmer kan sende deres egne dossierer til ECHA. Derfor bør du som ledende registrant udarbejde dit registreringsdossier i god tid inden fristen, så dine medregistranter også har tilstrækkelig tid til at overholde fristen.
 
Hvis du er medregistrant
 
Dit registreringsdossier indeholder oplysninger, som er specifikke for din virksomhed og dit stof. Disse omfatter blandt andet oplysninger om stoffets identitet (sammensætning og analytiske data), de identificerede anvendelser, der er relevante for din virksomhed, og de anslåede fremstillings- eller importmængder.
 
Hvis du vælger ikke at deltage i den fælles indsendelse for enkelte oplysningskrav, skal du medtage dine egne data for dette krav i dit dossier sammen med en passende begrundelse for, hvorfor du ikke deltager.
 

Hvis du er enig i alle de oplysninger, som den ledende registrant har indsendt på dine vegne, kan du også oprette dit medregistreringsdossier direkte i REACH-IT. Guiden til dossieroprettelse i REACH-IT vejleder dig gennem processen ved at vise dig, hvilke data du skal angive.

Godt at vide
 
ECHA har udviklet følgende støttemateriale og værktøjer, som er direkte tilgængelige i IUCLID og hjælper dig under udarbejdelsen af dit registreringsdossier:
 
  • Valideringsassistenten (Validation Assistant) viser, om dit registreringsdossier er fuldstændigt, bortset fra de oplysninger, som kontrolleres manuelt af ECHA's medarbejdere.
  • Hjælpeværktøjet til sikring af dossierkvaliteten (Dossier Quality Assistant, som er omfattet af Validation Assistant) hjælper med at spore mulige uoverensstemmelser i dit registreringsdossier. 
  • Rapportgeneratoren (Report Generator) giver dig mulighed for at oprette din kemikaliesikkerhedsrapport (CSR).
  • Forhåndsvisningen af offentlige oplysninger (Dissemination Preview) viser dig, hvilke dele af din registrering der offentliggøres af ECHA, på baggrund af de juridiske krav og dine ønsker om at holde bestemte oplysninger fortrolige.

 

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)