Hold din registrering ajour

Et registreringsdossier skal afspejle den nyeste viden om, hvordan et stof kan bruges sikkert. Du skal derfor regelmæssigt gennemgå det og ajourføre det, efterhånden som nye oplysninger bliver tilgængelige. Dette er en retlig forpligtelse for alle registranter, så det anbefales at opretholde samarbejdsplatformen for dig og dine medregistranter.

Med tiden kan du få bedre viden om dit stofs sammensætning, egenskaber og anvendelser og om foranstaltninger, der er nødvendige til effektiv risikostyring. Du skal desuden rapportere om væsentlige ændringer i fremstillingsprocessen og om fremstillede eller importerede mængder, da dette kan medføre sådanne ændringer i eksponeringen for stoffet, at de skal tages i betragtning. Endvidere skal du holde dine virksomhedsoplysninger ajour.

Nye oplysninger kan også blive tilgængelige via aktørerne i din leverandørkæde eller nye medregistranter, der tilslutter sig til den fælles indsendelse. Det er værd at have for øje, at datauddelingsforpligtelserne gælder for alle medlemmerne – eksisterende og nye – af en fælles indsendelse.

At være foregribende er ikke alene god praksis, men er også et retskrav. Det er dit ansvar at holde din registrering ajour og i overensstemmelse med oplysningskravene for dit mængdeinterval – selv efter at du har modtaget dit registreringsnummer, og selvom ECHA ikke anmoder om en ajourføring. 

ECHA kontrollerer registreringerne – medlemsstaterne vurderer stofferne

Myndighederne anvender oplysningerne i registreringsdossiererne som grundlag for det videre regulerende arbejde. Disse oplysninger skal være ajour, da dette er med til at sikre, at dit stof ikke prioriteres til viderebehandling på grundlag af forældede eller forkerte oplysninger. 

ECHA undersøger registreringerne med henblik på, at oplysningerne i dem er i overensstemmelse med de retlige krav. Udtagning til overensstemmelseskontrol sker enten tilfældigt eller på baggrund af betænkeligheder. ECHA offentliggør anbefalinger på grundlag af de hyppigste mangler, som er konstateret ved vurderingen af registreringerne – undgå at få samme problemer i din egen registrering ved at følge agenturets anbefalinger.
Ansvaret for overholdelse påhviler dig – det er dit ansvar at kontrollere og overholde alle retlige forpligtelser, dit stof er omfattet af, såsom eventuelle ajourførte eller nye harmoniserede regler for klassificering og mærkning.

Medlemsstaterne anvender til gengæld registreringerne til at undersøge stoffer af mulig betydning for sundheden eller miljøet og kan foreslå videre regulerende indgreb efter behov. 

Er du ledende registrant, har du pligt til at ajourføre den fælles del af registreringsdossieret. Alle berørte registranter har dog ansvar for – og skal dele omkostningerne til – at afhjælpe situationen, hvis der konstateres en manglende overensstemmelse eller der skal genereres yderligere oplysninger.