Organisér dig med dine medregistranter

Organisering af arbejdet blandt medregistranterne

Findes der endnu ikke en registrering af stoffet, skal du aftale med dine medregistranter, hvordan I arbejder og kommunikerer med hinanden i jeres SIEF. Dette kan bestå i, at I ansætter en konsulent eller deler arbejdet mellem SIEF'ets medlemmer.

Hvert SIEF skal også vælge en ledende registrant, som indsender det ledende registreringsdossier for at medregistranterne kan indsende deres medregistrantdossierer.

Industrisammenslutninger har udarbejdet modeller for SIEF-aftaler. På ECHA's webside "Støtte fra ECHA's godkendte interessenter" er der links til disses websider.

Har den ledende registrant registreret til 2010- eller 2013-fristen, er det forberedende arbejde sandsynligvis allerede gjort. Du skal kontakte den ledende registrant om at blive medlem af den fælles indsendelse efter at I er enedes om data og udgiftsdeling.

Datadeling

SIEF'ets medlemmer skal dele de foreliggende videnskabelige data og beslutte, hvordan datamangler skal udfyldes. Dette tager tid og skal gøres før registreringsdossieret udarbejdes og indsendes. I skal drøfte relevansen, pålideligheden og tilstrækkeligheden af de foreliggende data. Desuden kan I være nødt til at vælge mellem overlappende data.

Foreligger der allerede registreringsdata, kan I være nødt til at forhandle med de eksisterende registranter om at få adgang til de indsendte data. Du behøver dog ikke nødvendigvis adgang til alle dataene, men kun dem, der er nødvendige til dit mængdeinterval. Du kan også overveje at anvende dine egne data. Dette skal drøftes med dine medregistranter.

Deling af udgifter

I henhold til REACH skal udgifter ved registrering fordeles på en retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde. Meningen med datadeling er ikke at skabe profit for nogen af parterne men at dele de faktiske udgifter.

SIEF'ets medlemmer skal nå til en aftale om, hvordan dataudgifter og SIEF'ets administrationsudgifter deles. Det er vigtigt, at du kun betaler for de oplysninger og den administration af SIEF'et, der direkte vedrører din egen registrering.

Du har også ret til at kende grundlaget for de udgifter du betaler. Husk, at data indsendt for mere end 12 år siden kan anvendes gratis.

Støtte fra ECHA

Kan du ikke nå til enighed om data- og udgiftsdeling med dine medregistranter, kan ECHA som sidste udvej vurdere din sag. Dette gælder ved uenighed om udførelse af manglende forsøg samt tvister om datadeling og dataudgifter. Behandling af tvister om datadeling er gratis og kan håndteres uden juridisk bistand.

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)