Vurdér farer og risici

En vigtig del af SIEF-samarbejdet med dine medregistranter er at indsamle oplysninger om anvendelser, farer og risici for at vise, at det er sikkert at bruge stoffet.

Du skal overveje følgende lovgivningsmæssige, videnskabelige og tekniske krav:

 

  • Indsaml oplysninger om anvendelser og de aktuelle betingelser for anvendelse fra forsyningskæden. Kontakt din branchesammenslutning for at høre om bedste praksis i din sektor
  • Indsaml faredata i henhold til oplysningskravene i REACH, alt efter mængden og anvendelsen af stoffet
  • Vurder dækningen og kvaliteten af fareoplysningerne om stoffet, der findes i SIEF'et
  • Definer den strategi, der skal anvendes til at rette op på datamangler (f.eks. ved at gennemføre nye undersøgelser, begrunde manglende oplysninger med videnskabeligt solide analogislutninger, datadispensationer mv.)
  • Aftal klassificering og mærkning i SIEF'et (baseret på faredataene)
  • Registrer alle faredata og klassificeringer i registreringsdossieret
  • Hvis fremstillingen eller indførslen overstiger 10 ton pr. år, skal du foretage en kemikaliesikkerhedsvurdering og registrere den i en kemikaliesikkerhedsrapport. Derudover beslutter medregistranterne under drøftelserne i SIEF'et, om den ledende registrant skal indsende en fælles kemikaliesikkerhedsrapport på vegne af medregistranterne, eller om de enkelte registranter selv skal indsende deres egen kemikaliesikkerhedsrapport.

 

 

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)