Offentlige høringer

Forslag til begrænsninger (som fastlagt i en bilag XV-begrænsningsrapport) og udkast til udtalelser fra SEAC (Udvalget for Socioøkonomisk Analyse) underkastes offentlig høring. ECHA indkalder desuden bemærkninger og dokumentation i den forberedende fase af begrænsningsforslaget og vedrørende de forskellige dokumenter, der udarbejdes af ECHA i forbindelse med begrænsninger, såsom rapporter om stoffer i artikler og vejledninger om indgange vedrørende begrænsninger.

Alle kan indsende bemærkninger. De, der med størst sandsynlighed berøres, er virksomheder, organisationer, der repræsenterer industrien eller civilsamfundet, enkeltpersoner og offentlige myndigheder. Bemærkninger fra EU eller udenfor EU er velkomne.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)