Skip to Content
Skip to Content

Enerepræsentanter

Enerepræsentanter

Du er enerepræsentant, hvis:

  • du overtager opgaver og ansvar fra en importør af et stof under REACH for et firma uden for EØS.

For mere information, se også siden Kom godt i gang for enerepræsentanter.

Generelt gælder de samme krav for dig vedrørende stofregistrering som for producenter og importører. Du skal også give oplysninger til importører, så de kan udarbejde sikkerhedsdatablade (SDS'er). Desuden skal du opbevare fortegnelser over din forsyningskæde, dvs. en liste over importører og mængde, der kan gives til myndighederne efter anmodning.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2