Skip to Content
Skip to Content

Producenter

Producenter

I henhold til REACH er du producent, hvis du som enkeltperson eller firma:

  • er etableret i EØS, og
  • fremstiller eller udvinder et kemisk stof.

Du er ikke producent, hvis:

  • du kun blander stoffer i blandinger eller bruger stoffer til at producere artikler. Så er du downstream-bruger.

Få mere at vide om registrering i supportsektionen Registrering på vores hjemmeside og på REACH 2018-siderne.

Sikker fremstilling og håndtering af kemikalier kræver information og viden om kemikaliernes egenskaber, farer, anvendelser og eventuelle risici.

Det er dit ansvar at tilvejebringe disse oplysninger til myndighederne og vejlede dine kunder om, hvordan de skal anvende kemikalierne sikkert. Den bedste måde at gøre dette på er via registreringsprocessen (information til myndighederne) og ved at udlevere udvidede sikkerhedsdatablade til dine kunder og anvende de relevante faremærkater på dine produkter. Du har også pligt til at give dine egne medarbejdere og deres repræsentanter adgang til samme oplysninger.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1