Skip to Content
Skip to Content

Registrerede stoffer

Registrerede stoffer

Dataene kommer fra registreringsdossierer, som er indsendt til ECHA frem til den dato, som er angivet som tidspunktet for den seneste opdatering. Det samlede mængdeinterval er udarbejdet på grundlag af samtlige dossierer med to undtagelser: alle mængder, for hvilke der er gjort krav på fortrolighed, og alle kvanta, som anvendes som mellemstoffer for at fremstille andre kemikalier. Det samlede offentliggjorte mængdeinterval afspejler ikke nødvendigvis de(t) registrerede mængdeinterval(ler).

Bemærk venligst, at en del af informationen om registrerede stoffer kan tilhøre tredjeparter. Anvendelsen af sådan information kan derfor være med forbehold for tredjeparternes forhåndsgodkendelse. Yderligere oplysninger findes i den juridiske meddelelse.

Bemærk venligst, at information om registrerede stoffers kemiske egenskaber er direkte tilgængelig via eChemPortal

REACH registered substance data was upgraded on 9th November. The per substance REACH registration status is being calculated and will be made available as soon as possible.

We apologise for the inconvenience in the meantime.

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane
217-496-1 1873-88-7 null Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum 05-08-2020 View substance registered dossier
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane
217-496-1 1873-88-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-12-2019 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2