Skip to Content
Skip to Content

Registrerede stoffer

Registrerede stoffer

Dataene kommer fra registreringsdossierer, som er indsendt til ECHA frem til den dato, som er angivet som tidspunktet for den seneste opdatering. Det samlede mængdeinterval er udarbejdet på grundlag af samtlige dossierer med to undtagelser: alle mængder, for hvilke der er gjort krav på fortrolighed, og alle kvanta, som anvendes som mellemstoffer for at fremstille andre kemikalier. Det samlede offentliggjorte mængdeinterval afspejler ikke nødvendigvis de(t) registrerede mængdeinterval(ler).

Bemærk venligst, at en del af informationen om registrerede stoffer kan tilhøre tredjeparter. Anvendelsen af sådan information kan derfor være med forbehold for tredjeparternes forhåndsgodkendelse. Yderligere oplysninger findes i den juridiske meddelelse.

Bemærk venligst, at information om registrerede stoffers kemiske egenskaber er direkte tilgængelig via eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane
217-496-1 1873-88-7 null Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum 05-08-2020 View substance registered dossier
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane
217-496-1 1873-88-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-12-2019 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2