Skip to Content
Skip to Content

C&L-fortegnelsen

C&L-fortegnelsen

Denne database indeholder klassificerings- og mærkningsoplysninger om anmeldte og registrerede stoffer modtaget fra producenter og importører. Den indeholder også listen over harmoniserede klassificeringer. Databasen ajourføres regelmæssigt med nye og opdaterede anmeldelser. Opdaterede anmeldelser kan dog ikke flagmarkeres til specifik anvendelse, da anmeldelser, der er klassificeret på samme måde, er samlet med henblik på fremvisning.

Klassificeringer fra fælles indsendelser til REACH-registreringsprocessen flagmarkeres som sådanne. Yderligere information om disse stoffer findes i databasen over registrerede stoffer.

Bemærk venligst, at en del af informationen om klassificering og mærkning kan tilhøre tredjeparter. Anvendelsen af sådan information kan derfor være med forbehold for tredjeparternes forhåndsgodkendelse. Yderligere oplysninger findes i den juridiske meddelelse.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 December 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
chlordane (ISO)
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan
200-349-0 57-74-9 602-047-00-8 View details
aldrin (ISO)
206-215-8 309-00-2 602-048-00-3 View details
dieldrin (ISO)
200-484-5 60-57-1 602-049-00-9 View details
isodrin
(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
207-366-2 465-73-6 602-050-00-4 View details
endrin (ISO)
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
200-775-7 72-20-8 602-051-00-X View details
endosulfan (ISO)
1,2,3,4,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ylenedimethylene sulfite
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenedimethylene sulfite
204-079-4 115-29-7 602-052-00-5 View details
isobenzan (ISO)
1,3,4,5,6,7,8,8-octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoisobenzofuran
206-045-4 297-78-9 602-053-00-0 View details
3-iodpropene
allyl iodide
209-130-4 556-56-9 602-054-00-6 View details
bromoethane
ethyl bromide
200-825-8 74-96-4 602-055-00-1 View details
α,α,α-trifluorotoluene
benzotrifluoride
202-635-0 98-08-8 602-056-00-7 View details
α-bromotoluene
benzyl bromide
202-847-3 100-39-0 602-057-00-2 View details
α,α-dichlorotoluene
benzylidene chloride
benzal chloride
202-709-2 98-87-3 602-058-00-8 View details
1-chlorobutane
butyl chloride
203-696-6 109-69-3 602-059-00-3 View details
bromobenzene
203-623-8 108-86-1 602-060-00-9 View details
hexafluoropropene
hexafluoropropylene
204-127-4 116-15-4 602-061-00-4 View details
1,2,3-trichloropropane
202-486-1 96-18-4 602-062-00-X View details
heptachlor epoxide
2,3-epoxy-1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindane
213-831-0 1024-57-3 602-063-00-5 View details
1,3-dichloro-2-propanol
202-491-9 96-23-1 602-064-00-0 View details
hexachlorobenzene
204-273-9 118-74-1 602-065-00-6 View details
tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 602-066-00-1 View details
1,3-dichlorbenzene
208-792-1 541-73-1 602-067-00-7 View details
ethylene bis(trichloroacetate)
219-732-9 2514-53-6 602-068-00-2 View details
dichloroacetylene
7572-29-4 602-069-00-8 View details
3-chloro-4,5,α, α,α-pentafluorotoluene
401-930-3 77227-99-7 602-070-00-3 View details
bromobenzylbromotoluene, reaction mass of isomers
402-210-1 99688-47-8 602-071-00-9 View details
dichloro [(dichlorophenyl)methyl]methylbenzene, reaction mass of isomers
(dichlorophenyl)(dichlorotolyl)methane, reaction mass of isomers (IUPAC)
278-404-3 76253-60-6 602-072-00-4 View details
1,4-dichlorobut-2-ene
212-121-8 764-41-0 602-073-00-X View details
pentachlorobenzene
210-172-0 608-93-5 602-074-00-5 View details
4,4,5,5-tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
404-060-2 22432-68-4 602-075-00-0 View details
2,3,4-trichlorobut-1-ene
219-397-9 2431-50-7 602-076-00-6 View details
dodecachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane
mirex
219-196-6 2385-85-5 602-077-00-1 View details
hexachlorocyclopentadiene
201-029-3 77-47-4 602-078-00-7 View details
2,3-dichloropropene
2,3-dichloropropylene
201-153-8 78-88-6 602-079-00-2 View details
alkanes, C10-13, chloro
chlorinated paraffins, C10-13
287-476-5 85535-84-8 602-080-00-8 View details
2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
405-380-5 110877-64-0 602-081-00-3 View details
2,2,6,6-tetrakis(bromomethyl)-4-oxaheptane-1,7-diol
408-020-5 109678-33-3 602-082-00-9 View details
diphenyl ether, pentabromo derivative pentabromodiphenyl ether 251-084-2 32534-81-9 602-083-00-4 View details
1,1-dichloro-1-fluoroethane
404-080-1 1717-00-6 602-084-00-X View details
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 602-085-00-5 View details
trifluoroiodomethane
trifluoromethyl iodide
219-014-5 2314-97-8 602-086-00-0 View details
1,2,4-trichlorobenzene
204-428-0 120-82-1 602-087-00-6 View details
2,3-dibromopropan-1-ol
2,3-dibromo-1-propanol
202-480-9 96-13-9 602-088-00-1 View details
4-bromo-2-chlorofluorobenzene
405-580-2 60811-21-4 602-089-00-7 View details
1-allyl-3-chloro-4-fluorobenzene
406-630-6 121626-73-1 602-090-00-2 View details
1,3-dichloro-4-fluorobenzene
406-160-1 1435-48-9 602-091-00-8 View details
1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene
418-480-9 138526-69-9 602-092-00-3 View details
α, α,α,4-tetrachlorotoluene
p-chlorobenzotrichloride
226-009-1 5216-25-1 602-093-00-9 View details
diphenylether; octabromo derivate
251-087-9 32536-52-0 602-094-00-4 View details
alkanes, C14-17, chloro
chlorinated paraffins, C14-17
287-477-0 85535-85-9 602-095-00-X View details
malachite green hydrochloride
209-322-8 569-64-2 602-096-00-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1