Skip to Content
Skip to Content

C&L-fortegnelsen

C&L-fortegnelsen

Denne database indeholder klassificerings- og mærkningsoplysninger om anmeldte og registrerede stoffer modtaget fra producenter og importører. Den indeholder også listen over harmoniserede klassificeringer. Databasen ajourføres regelmæssigt med nye og opdaterede anmeldelser. Opdaterede anmeldelser kan dog ikke flagmarkeres til specifik anvendelse, da anmeldelser, der er klassificeret på samme måde, er samlet med henblik på fremvisning.

Klassificeringer fra fælles indsendelser til REACH-registreringsprocessen flagmarkeres som sådanne. Yderligere information om disse stoffer findes i databasen over registrerede stoffer.

Bemærk venligst, at en del af informationen om klassificering og mærkning kan tilhøre tredjeparter. Anvendelsen af sådan information kan derfor være med forbehold for tredjeparternes forhåndsgodkendelse. Yderligere oplysninger findes i den juridiske meddelelse.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
chloroform
trichloromethane
200-663-8 67-66-3 602-006-00-4 View details
bromoform
tribromomethane
200-854-6 75-25-2 602-007-00-X View details
carbon tetrachloride
tetrachloromethane
200-262-8 56-23-5 602-008-00-5 View details
chloroethane
200-830-5 75-00-3 602-009-00-0 View details
1,2-dibromoethane
203-444-5 106-93-4 602-010-00-6 View details
1,1-dichloroethane
200-863-5 75-34-3 602-011-00-1 View details
1,2-dichloroethane
ethylene dichloride
203-458-1 107-06-2 602-012-00-7 View details
1,1,1-trichloroethane
methyl chloroform
200-756-3 71-55-6 602-013-00-2 View details
1,1,2-trichloroethane
201-166-9 79-00-5 602-014-00-8 View details
1,1,2,2-tetrachloroethane
201-197-8 79-34-5 602-015-00-3 View details
1,1,2,2-tetrabromoethane
201-191-5 79-27-6 602-016-00-9 View details
pentachloroethane
200-925-1 76-01-7 602-017-00-4 View details
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 602-018-00-X View details
1-chloropropane
208-749-7 540-54-5 602-018-00-X View details
1-bromopropane
n-propyl bromide
203-445-0 106-94-5 602-019-00-5 View details
1,2-dichloropropane
propylene dichloride
201-152-2 78-87-5 602-020-00-0 View details
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 602-021-00-6 View details
2-chloropentane
210-885-7 625-29-6 602-022-00-1 View details
3-chloropentane
210-467-4 616-20-6 602-022-00-1 View details
1-chloropentane
208-846-4 543-59-9 602-022-00-1 View details
vinyl chloride
chloroethylene
200-831-0 75-01-4 602-023-00-7 View details
bromoethylene
209-800-6 593-60-2 602-024-00-2 View details
1,1-dichloroethylene
vinylidene chloride
200-864-0 75-35-4 602-025-00-8 View details
trans-dichloroethylene
205-860-2 156-60-5 602-026-00-3 View details
cis-dichloroethylene
205-859-7 156-59-2 602-026-00-3 View details
1,2-dichloroethylene
208-750-2 540-59-0 602-026-00-3 View details
trichloroethylene
trichloroethene
201-167-4 79-01-6 602-027-00-9 View details
tetrachloroethylene
204-825-9 127-18-4 602-028-00-4 View details
3-chloropropene
allyl chloride
203-457-6 107-05-1 602-029-00-X View details
1,3-dichloropropene
208-826-5 542-75-6 602-030-00-5 View details
(Z)-1,3-dichloropropene
233-195-8 10061-01-5 602-030-00-5 View details
1,1-dichloropropene
209-253-3 563-58-6 602-031-00-0 View details
3-chloro-2-methylpropene
209-251-2 563-47-3 602-032-00-6 View details
chlorobenzene
203-628-5 108-90-7 602-033-00-1 View details
1,2-dichlorobenzene
o-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 602-034-00-7 View details
1,4-dichlorobenzene
p-dichlorobenzene
203-400-5 106-46-7 602-035-00-2 View details
chloroprene (stabilised)
2-chlorobuta-1,3-diene (stabilised)
204-818-0 126-99-8 602-036-00-8 View details
α-chlorotoluene
benzyl chloride
202-853-6 100-44-7 602-037-00-3 View details
α,α,α-trichlorotoluene
benzotrichloride
202-634-5 98-07-7 602-038-00-9 View details
polychlorobiphenyls
PCB
215-648-1 1336-36-3 602-039-00-4 View details
3-chlorotoluene
203-580-5 108-41-8 602-040-00-X View details
chlorotoluene
246-698-2 25168-05-2 602-040-00-X View details
2-chlorotoluene
202-424-3 95-49-8 602-040-00-X View details
4-chlorotoluene
203-397-0 106-43-4 602-040-00-X View details
penthachloronaphthalene
215-320-8 1321-64-8 602-041-00-5 View details
1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes with the exception of those specified elsewhere in this Annex
602-042-00-0 View details
lindane (ISO)
γ-HCH or γ-BHC
γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
200-401-2 58-89-9 602-043-00-6 View details
camphechlor (ISO)
toxaphene
232-283-3 8001-35-2 602-044-00-1 View details
DDT (ISO)
clofenotane (INN)
dicophane
1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane
dichlorodiphenyltrichloroethane
200-024-3 50-29-3 602-045-00-7 View details
heptachlor (ISO)
1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene
200-962-3 76-44-8 602-046-00-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1