Skip to Content
Skip to Content

C&L-fortegnelsen

C&L-fortegnelsen

Denne database indeholder klassificerings- og mærkningsoplysninger om anmeldte og registrerede stoffer modtaget fra producenter og importører. Den indeholder også listen over harmoniserede klassificeringer. Databasen ajourføres regelmæssigt med nye og opdaterede anmeldelser. Opdaterede anmeldelser kan dog ikke flagmarkeres til specifik anvendelse, da anmeldelser, der er klassificeret på samme måde, er samlet med henblik på fremvisning.

Klassificeringer fra fælles indsendelser til REACH-registreringsprocessen flagmarkeres som sådanne. Yderligere information om disse stoffer findes i databasen over registrerede stoffer.

Bemærk venligst, at en del af informationen om klassificering og mærkning kan tilhøre tredjeparter. Anvendelsen af sådan information kan derfor være med forbehold for tredjeparternes forhåndsgodkendelse. Yderligere oplysninger findes i den juridiske meddelelse.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2,4-dimethylhexane
209-649-6 589-43-5 601-009-00-8 View details
4-methylheptane
209-650-1 589-53-7 601-009-00-8 View details
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 601-009-00-8 View details
3-methylheptane
209-660-6 589-81-1 601-009-00-8 View details
2,3,4-trimethylpentane
209-292-6 565-75-3 601-009-00-8 View details
3,4-dimethylhexane
209-504-7 583-48-2 601-009-00-8 View details
2,3,3-trimethylpentane
209-207-2 560-21-4 601-009-00-8 View details
ethylene
200-815-3 74-85-1 601-010-00-3 View details
propene
propylene
204-062-1 115-07-1 601-011-00-9 View details
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 601-012-00-4 View details
(E)-but-2-ene
210-855-3 624-64-6 601-012-00-4 View details
but-1-ene
203-449-2 106-98-9 601-012-00-4 View details
butene, mixed-1-and-2-isomers
203-452-9 107-01-7 601-012-00-4 View details
(Z)-but-2-ene
209-673-7 590-18-1 601-012-00-4 View details
1,3-butadiene
buta-1,3-diene
203-450-8 106-99-0 601-013-00-X View details
isoprene (stabilised)
2-methyl-1,3-butadiene
201-143-3 78-79-5 601-014-00-5 View details
acetylene
ethyne
200-816-9 74-86-2 601-015-00-0 View details
cyclopropane
200-847-8 75-19-4 601-016-00-6 View details
cyclohexane
203-806-2 110-82-7 601-017-00-1 View details
methylcyclohexane
203-624-3 108-87-2 601-018-00-7 View details
1,4-dimethylcyclohexane
209-663-2 589-90-2 601-019-00-2 View details
benzene
200-753-7 71-43-2 601-020-00-8 View details
toluene
203-625-9 108-88-3 601-021-00-3 View details
m-xylene
203-576-3 108-38-3 601-022-00-9 View details
xylene
215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9 View details
o-xylene
202-422-2 95-47-6 601-022-00-9 View details
p-xylene
203-396-5 106-42-3 601-022-00-9 View details
ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 601-023-00-4 View details
propylbenzene
203-132-9 103-65-1 601-024-00-X View details
cumene
202-704-5 98-82-8 601-024-00-X View details
mesitylene
1,3,5-trimethylbenzene
203-604-4 108-67-8 601-025-00-5 View details
styrene
202-851-5 100-42-5 601-026-00-0 View details
2-phenylpropene
α-methylstyrene
202-705-0 98-83-9 601-027-00-6 View details
2-methylstyrene
2-vinyltoluene
210-256-7 611-15-4 601-028-00-1 View details
trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
229-977-3 6876-12-6 601-029-00-7 View details
(S)-p-mentha-1,8-diene
l-limonene
227-815-6 5989-54-8 601-029-00-7 View details
(R)-p-mentha-1,8-diene
d-limonene
227-813-5 5989-27-5 601-029-00-7 View details
dipentene
limonene
205-341-0 138-86-3 601-029-00-7 View details
(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
231-732-0 7705-14-8 601-029-00-7 View details
cyclopentane
206-016-6 287-92-3 601-030-00-2 View details
2,4,4-trimethylpent-1-ene
203-486-4 107-39-1 601-031-00-8 View details
benzo[a]pyrene
benzo[def]chrysene
200-028-5 50-32-8 601-032-00-3 View details
benz[a]anthracene 200-280-6 56-55-3 601-033-00-9 View details
benz[e]acephenanthrylene 205-911-9 205-99-2 601-034-00-4 View details
benzo[j]fluoranthene 205-910-3 205-82-3 601-035-00-X View details
benzo[k]fluoranthene 205-916-6 207-08-9 601-036-00-5 View details
n-hexane
203-777-6 110-54-3 601-037-00-0 View details
dibenz[a,h]anthracene 200-181-8 53-70-3 601-041-00-2 View details
biphenyl
diphenyl
202-163-5 92-52-4 601-042-00-8 View details
1,2,4-trimethylbenzene
202-436-9 95-63-6 601-043-00-3 View details

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2