Leverandører af aktivstoffer

Leverandører af aktivstoffer

Leverandører af aktivstoffer

ECHA opdaterer artikel 95-listen regelmæssigt. Oplysningerne på listen er, så vidt ECHA ved, nøjagtige. For at slette oplysninger i artikel 95-listen skal ansøgeren foretage den relevante ændring i R4BP3 (f.eks. for deltagere i vurderingssprogrammet, hvis ansøgningen om optagelse af aktivstoffet endnu ikke er godkendt, og virksomheder, der er opført på listen på grundlag af en ansøgning om opførelse på artikel 95-listen). Hvis dette ikke er muligt (for yderligere information, se bilaget til formularen "Anmodning om berigtigelse af opførelser på artikel 95-listen"), skal virksomhederne anmode om ændringen ved at indsende ovennævnte formular gennem ECHA's kontaktformularer. Behandlingstiden kan variere, afhængigt af hvor kompliceret anmodningen om ændring er.

I tvivlstilfælde eller for at få anvisninger om, hvordan du foretager en bestemt ændring i R4BP 3, bedes du kontakte ECHA's helpdesk via ECHA's kontaktformularer.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.