Leverandører af aktivstoffer

ECHA er ansvarlig for offentliggørelsen af listen over relevante stoffer og de respektive stof- og produktleverandører i overensstemmelse med artikel 95 i forordningen om biocidholdige produkter (BPR), som ændret ved forordning (EU) nr. 334/2014 af 11. marts 2014. Formålet med denne liste er at "sikre ligebehandling af personer, der bringer aktivstoffer i omsætning" (betragtning 8 i forordningen om biocidholdige produkter).

De leverandører, der er opført på artikel 95-listen, omfatter deltagerne i vurderingsprogrammet, dem, der støtter nye aktivstoffer, og som har indgivet et dossier i henhold til artikel 11 i direktivet om biocidholdige produkter, BPD (direktiv 98/8/EF), eller i henhold til artikel 7 i BPR, personer, der har indgivet ansøgninger om produktgodkendelse, når ansøgningen omfatter et dossier for et alternativt aktivstof (det såkaldte "tredjepartsdossier"), samt leverandører, der har indgivet en ansøgning i henhold til artikel 95, stk. 1, i BPR, og som efter ECHA's vurdering opfylder kravene.

Listen vil blive ajourført regelmæssigt af ECHA. Fra den 1. september 2015 kan et biocidholdigt produkt ikke gøres tilgængeligt på EU-markedet, medmindre enten stofleverandøren eller produktleverandøren er opført på artikel 95-listen for den produkttype, som produktet hører til.

Oplysningerne på listen er, så vidt ECHA ved, nøjagtige. Hvis du ønsker at fremsætte bemærkninger eller anmode om ændring af listen, bedes du indsende anmodningen om berigtigelse af de angivne oplysninger på artikel 95-listen. Bemærk, at behandlingstiden for anmodningen kan variere afhængigt af, hvor kompleks anmodningen om ændring er.

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)