Sådan bliver du klar til dossierajourføringer

Registreringsdossieret skal afspejle den aktuelle viden om, hvordan dit stof kan bruges sikkert på produktionssteder og af brugere i hele forsyningskæden. Det betyder, at du efter at have indgivet en registrering og modtaget dit registreringsnummer stadig har nok at gøre.

 

Forbered dig i virksomheden

Du er ansvarlig for at holde din registrering ajour. De dele af din registrering, som du selv skal vedligeholde, er f.eks. virksomhedsoplysningerne, sammensætningen af stoffet som du fremstiller eller importerer det, og dine kunders anvendelser.

Du skal have indført processer, systemer og alarmer i din virksomhed, så at du kan konstatere, hvornår du skal foretage ændringer af din registrering. For eksempel skal du etablere en proces til at modtage og analysere tilbagemeldinger fra dine kunder og følge op på den videnskabelige litteratur om dit stof.

Du skal ajourføre dit dossier i IUCLID-format f.eks. i følgende tilfælde:

 • Du ændrer råmateriale, fremstillingsproces eller leverandør, og dit stof indeholder nu som følge heraf forskellige (farlige) urenheder eller (mindre væsentlige) bestanddele.
 • Du ændrer den importerede eller fremstillede mængde af dit stof. Dit dossier skal altid indeholde de nyeste oplysninger om mængde; indberet derfor både om øget og mindsket mængde.
 • Hvis din mængde stiger op til næste mængdeinterval, kan der foreligge en af to situationer:
  • De påkrævede data foreligger allerede i den fælles registrering: Informer dine medregistranter (herunder den ledende registrant) om, hvilke yderligere undersøgelser du behøver, og få adgang til de nødvendige data fra dem, f.eks. ved at købe den pågældende adgangstilladelse.
  • Dataene foreligger ikke i den fælles registrering: Send en forespørgsel til ECHA. Du vil da få i) oplysninger om, hvilke data der er tilgængelige i den fælles registrering, og ii) data, der er indsendt for mere end 12 år siden.

   Hvis ingen af delene finder anvendelse, må du tage stilling til, hvordan du udfylder datamanglerne.

 • Du erfarer om nye anvendelser fra dine kunder. I så fald skal du muligvis også ajourføre kemikaliesikkerhedsrapporten.
 • Du skal ajourføre de oplysninger om en egenskab, som du har fravalgt i den fælles indsendelse.
 • Din leverandør omformulerer en blanding, som du importerer. Du kan blive nødt til at anmelde ophør af import for et stof.
 • Du bliver opmærksom på nye oplysninger om dit stofs egenskaber, som dine medregistranter og den ledende registrant skal gøres bekendt med. I er nødt til at aftale, hvordan I ajourfører registreringens fælles del.

Du skal uden unødig forsinkelse indsende alle ajourføringer af din registrering til ECHA via REACH-IT.

De fleste dossierajourføringer er gratis. Der er dog gebyr for opgradering af mængdeinterval.

 

Organisér dig med dine medregistranter

Alle registranter i registreringen (ledende registrant og medregistranter) deler ansvaret for at holde registreringens fælles del ajour. Denne del består af oplysninger om stoffets fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber, klassificering og mærkning samt vejledning om sikker anvendelse.

I skal have indgået en samarbejdsaftale om varetagelsen af arbejdet. Derudover medfører nogle af ajourføringerne nye omkostninger; du er derfor nødt til at aftale en ordning med dine medregistranter om, hvordan sådanne omkostninger skal deles.

Den fælles del af registreringen skal ajourføres i IUCLID-format i f.eks.følgende tilfælde:

 • Du bliver opmærksom på nye farlige egenskaber af stoffet, f.eks. under den regelmæssige litteraturgennemgang eller efter at du har fået nye oplysninger fra kunden.
 • En fælles indsendt kemikaliesikkerhedsrapport skal ajourføres f.eks. når der konstateres nye anvendelser eller frarådede anvendelser af stoffet.
 • Dit stofs klassificering og mærkning skifter, f.eks. hvis der bliver ændret i CLP-forordningen, eller hvis nye oplysninger om stoffets farlige egenskaber bliver tilgængelige.
 • En virksomhed i den fælles indsendelse øger sin fremstillede mængde og rykker derved op i et højere mængdeinterval. Hvis de påkrævede oplysninger til registrering i det højere mængdeinterval endnu ikke foreligger i den fælles indsendelse, skal de genereres og indsættes i dossieret. Medregistranterne skal aftale tilgangen. I det allermindste skal du spørge alle registranter i den fælles indsendelse, om de har relevante oplysninger, eller om de også har til hensigt at skifte til et højere mængdeinterval.
 • ECHA eller en medlemsstat anmoder om supplerende oplysninger fra medregistranterne under dossier- eller stofvurderingen. Medregistranterne er nødt til at aftale tilgangen.

Alle ajourføringer af den fælles del af registreringen skal indsendes af den ledende registrant gennem REACH-IT uden unødig forsinkelse eller inden for den frist, der er angivet i myndighedens afgørelse.

Sådanne dossierajourføringer er gratis, medmindre der anmodes om fortrolig behandling af bestemte oplysninger.

 

Billede
Husk at holde alle dine administrative oplysninger – såsom oplysninger om juridisk enhed, adresse og kontaktperson – i REACH-IT ajour. Derved vil myndighederne og dine medregistranter altid kunne kontakte dig angående din registrering.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)