Progress in evaluation in 2022

ECHA rapporterer om de fremskridt, der er gjort i 2021 med hensyn til af dossier- og stofvurdering i overensstemmelse med artikel 54 i REACH. 

Anmodninger om yderligere oplysninger 2022 – 1

Dossiervurdering


I 2022 vedtog ECHA 252 afgørelser om overensstemmelseskontrol vedrørende 1 612 anmodninger om oplysninger, for hvilke der blev konstateret datamangler. Derudover vedtog agenturet 169 afgørelser om forslag til forsøg for 347 anmodninger om oplysninger, som oprindelig var omfattet af forslag til forsøg.

400 af de vedtagne afgørelser blev vedtaget uden medvirken af medlemsstatsudvalget (dvs. at medlemsstaterne ikke indsendte ændringsforslag). De resterende 21 afgørelser blev vedtaget med deltagelse af medlemsstatsudvalget: 18 ved skriftlig procedure og 3 på møder i medlemsstatsudvalget.
 

further information requests 2021 - Graph 2

Anmodninger om yderligere oplysninger 2021 2. tabeloverskrift

Anmodninger om oplysninger i de vedtagne afgørelser om dossiervurdering

further information requests 2022 - 2 table

Information requirements Number of requests in
252 compliance check
decisions
Number of requests in
169 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 421
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 285 76 361
Pre-natal developmental toxicity 128 66 194
Reproduction toxicity 87 24 111
Repeated-dose toxicity 71 35 106
Biodegradation 243 22 265
Bioaccumulation 28 2 30
Long-term aquatic toxicity 341 63 404
Physico-chemical properties 15 7 22
Other human health 90 0 90
Other environment 323 52 375
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT)* 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L)* 1 N/A 1
Total 1 612 347 1 959

*CSR: chemical safety report; RSS: robust study summary; PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; SID: substance identification; C&L: classification and labelling.

further information requests 2022 - Graph 3

Anmodninger om yderligere oplysninger 2022 – 3

Stofvurdering

I 2022 vedtog ECHA 9 afgørelser om stofvurdering, med 12 anmodninger om yderligere oplysninger til vurdering af sikkerheden af potentielt problematiske stoffer.

4 af disse afgørelser blev vedtaget uden deltagelse af medlemsstatsudvalget (dvs. ECHA og medlemsstaterne indsendte ingen ændringsforslag). 5 afgørelser blev vedtaget med deltagelse af medlemsstatsudvalget: 4 ved skriftlig procedure og 1 på møder i medlemsstatsudvalget.
 

further information requests 2022 - 4 table

Information requests made in the adopted substance evaluation decisions

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 275-702-5 Combination of fish short term reproduction assay and fish sexual development test 1
228-250-8 Larval amphibian growth and development assay 1
258-469-4 Amphibian metamorphosis assay 1
Mutagenicity 220-618-6
209-711-2
In vivo mammalian alkaline comet assay 2
PBT/vPvB** 2 271-867-2 Simulation biodegradation test 1
400-370-7 Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method or HPLC method 1
271-867-2 Water solubility: column elution method 1
273-066-3 Ready biodegradation test 1
201-236-9 Bioaccumulation test in aquatic species 1
271-867-2 Daphnia magna reproduction test 1
271-867-2 Fish early-life stage toxicity test 1
Total 12

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2022 - related