Afgørelse under stofvurdering

Stofvurdering udføres af EU-medlemsstaterne. Det har til formål at klarlægge betænkeligheder i forbindelse med sikker anvendelse af stoffet. Den vurderende kompetente myndighed kan anmode om oplysninger udover standardoplysningskravene for at afgøre, om anvendelsen af stoffet udgør en risiko for menneskers helbred eller miljøet. Vurderingen kan føre til lovgivningsmæssige foranstaltninger til risikohåndtering.

 

Tilrettelæg processen for vurderingen af stoffet
  • Opdatér dit registreringsdossier så tidligt som muligt hvis du ser, at vurderingen af dit stof er planlagt. Se den rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP) for at se, hvilke stoffer, der skal vurderes over en periode på tre år.
  • Undgå at indsende opdateringer til dossierer efter at den vurderende kompetente myndighed er begyndt på 12-måneders vurderingsperioden.
  • Hvis vurderingen allerede er startet, men der er behov for at inkludere nye oplysninger i dossieret, skal du først aftale med den vurderende medlemsstat, om og hvordan en ny opdatering af dossieret kan foretages.
  • Stil efter at tale med én stemme: et enkelt bidrag på vegne af alle registranter af et stof gør det lettere at gennemføre den beslutningstagende proces.
  • Hvis afgørelsen kræver, at du indsender hele rapporten fra undersøgelsen, skal du rapportere om undersøgelserne på en hensigtsmæssig måde, så den vurderende kompetente myndighed kan lave en uafhængig vurdering. Indsend altid data i form af et omfattende resumé af undersøgelsen.
  • Bemærk, at den vurderende kompetente myndighed vil indlede en opfølgende vurdering af det opdaterede registreringsdossier.
  • Den kompetente myndighed vil vurdere om de nye oplysninger svarer til kravene i afgørelsen og om de klarlægger betænkelighederne.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)