Hvorfor er kemikalier vigtige?

Kemikalier er en forudsætning for, at vi får varme og elektricitet, at vi kan købe varer og beklædning, og at vi har adgang til telekommunikation, medier og musik overalt. Mange af de ændringer, vi iagttager i naturen omkring os, skyldes faktisk kemiske reaktioner, f.eks. blades skiftende farver og blomsters vækst.

Kemikalier er vigtige for vores økonomi. Det er derfor afgørende, at et kemikalie forvaltes forsvarligt i hele sin livscyklus – fra udvinding eller produktion til bortskaffelse – for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet.

Medaljen har dog en bagside. Som udtrykt af Margot Wallström (tidligere næstformand for Europa-Kommissionen og en af arkitekterne bag den REACH-lovgivning, der skal gøre det sikrere at bruge kemikalier): "Kemikalier er en velsignelse og en forbandelse". Ligesom vi har fordele af kemikalier, må vi behandle dem med respekt for at mindske skadevirkninger af at blive udsat for dem.

Kemikalier i dagligdagen

Moderne produktionsmetoder resulterer hele tiden i produkter, der er bedre end deres forgængere. Se f.eks. følgende: 

 

Rengøringsprodukter

Rengøringsmidler er produkter, der indeholder et overfladeaktivt stof (et tensid). Tensider nedsætter overfladespændingen af vand, så det kan blandes med olie eller fedt. Derfor vasker vi tøj med et vaskeaktivt stof – som fjerner snavs i fast eller flydende form.

Det vaskeaktive stof i en shampoo nedsætter også overfladespændingen, så håret gennemfugtes og kan blive rent. Shampoo nedbryder desuden fedt, så fedtstof i håret fjernes.

Shampoo indeholder mange andre stoffer. De er angivet på flaskeetiketten. Det er stoffer, der nedbryder og fjerner pletter, snavs, skæl, salte og olie fra håret. Vand alene kan ikke gøre det.

Tandpasta består af vand og slibemidler såsom aluminiumhydroxid og calciumcarbonat. Derudover kan tandpasta indeholde sødestoffer, farve, stoffer, der giver frisk ånde, stoffer mod kim og mikroorganismer samt natriumfluorid, der styrker tændernes emalje og beskytter mod huller.

Beklædning

Tekstiler til beklædning bliver undertiden slutbehandlet ved en kemisk proces for at forbedre deres egenskaber. F.eks. anvendes appreteringsmidler til at styrke stofferne og modvirke krølning.

Under fremstillingen kan et tekstil gennemgå en række kemiske og ikke kemiske behandlinger. Hertil hører forappretur og forbehandling, farvning, trykning og appretur af stofferne. I tekstiler anvendes visse meget specielle kemikalier, således biocider, flammehæmmere, vandafvisende stoffer og slettemidler til beskyttelse af kædetråden. Andre er forholdsvis simple kemikalier eller blandinger som emulgerede olier og fedtstoffer, stivelse, sulfonerede olier, vokser og visse tensider.

Der er udviklet nye permanente behandlingsmetoder, der er baseret på nanopartikler og nanostrukturer  og som gør tekstiler mere bestandige mod vand, pletter, krølning, bakterier og skimmel.

Duftstoffer

Et duftstof er et aromatisk kemisk stof med duft. Aromatiske forbindelsers flygtighed bevirker, at vi kan opfatte deres duft. Duftstoffer opbevares derfor altid i en snæverhalset flaske.

Duftstoffer kan være syntetiske eller naturlige. Naturlige duftstoffer udvindes hovedsagelig af planters blomster, frugter, rødder, bark eller træ. F.eks. udvindes geraniol af roser, jasmon af jasminer, citrus af appelsiner og sassafrasolie af sassafrastræet.

Parfume er en blanding af duftende æteriske olier eller aromastoffer, bindemidler og opløsningsmidler, der skal give kroppen en behagelig duft.

Insekticider

Et eksempel på aktive stoffer i insekticider, der anvendes i huse, er permethrin og tetramethrin. Det er syntetiske stoffer, der virker ved at angribe insekternes nervesystem.

Malinger

Mange typer malinger sammensat efter det emne, der skal males - vægmaling, træmaling, autolak og jernmaling. Maling kan være vand- eller oliebaseret, afhængigt af opløsningsmidlet.

Malinger er en blanding af indholdsstoffer – bindemidler, pigmenter/farvestoffer, tilsætningsstoffer og et opløsningsmiddel eller bærestof – af fossil, mineralsk, biologisk og syntetisk oprindelse. Malingers egenskaber kan forbedres med tilsætningsstoffer som fungicider mod skimmelsvamp, fortykningsmidler  og stoffer, der beskytter mod vand eller sollys.

En økonomisk drivkraft

Det moderne samfund er fuldstændig afhængigt af fordelene ved kemikalier. Kemikalier er nødvendige for handel og beskæftigelse som forudsætning for økonomisk og social velfærd.

Verdens kemikalieproduktion er steget fra en million tons i 1930 til flere hundrede millioner tons i dag. Kemikalieindustrien omdanner råmaterialer som olie, naturgas, luft, vand, metaller og mineraler til tusindvis af forskellige produkter. I 2011 var EU's kemiske industri verdens næststørste efter Kinas. 

Det nøjagtige antal kemikalier på markedet er stadig ukendt, og der kommer hvert år nye til. REACH-forordningen kræver registrering af kemikalier, der fremstilles eller importeres i EU i en mængde af over 1 ton årligt, og ECHA forventer, at der vil være registreret mindst 30 000 eksisterende kemikalier i denne kategori senest i 2018.

Offentlighedens opfattelse: Kemikalier er blevet sikrere

En opinionsundersøgelse foretaget af Europa-Kommissionen i 2013 viser, at EU-borgerne generelt kender til den udbredte anvendelse af kemikalier. 61 % af europæerne siger, at kemikalierne på markedet i EU i dag er sikrere end for ti år siden. 

De fleste (69 %) af europæerne anser kemikalier for uundgåelige i dagliglivet, og 75 % sætter dem i forbindelse med industriel innovation. Mere end halvdelen mener, at kemikalier kan medvirke til at mindske forbruget af naturressourcer, men kun 43 %, at de kan bidrage til et bedre miljø.

Når det kommer til kemikaliesikkerheden, mener europæerne, at industrien og myndighederne skal sørge for sikker anvendelse af kemiske stoffer i EU. 

Categories Display