Hvilke kemikalier er problematiske?

 

Introduktion

Ethvert kemikalie, som udgør en potentiel mulighed for at forårsage skade, anses som farligt. Visse kemikalier kan forårsage forskellige typer skade, fra mild hudirritation til kræft. De kan også have en betydelig indvirkning på miljøet, deriblandt luft, vand og jord, og de kan have en skadelig indvirkning på planter og dyr.

Et kemikalie kan kun udgøre en skade på vores sundhed eller miljøet, hvis vi udsættes for det. For at beskytte os mod farlige kemikalier, skal de håndteres på en sådan måde, at eksponering reduceres til et acceptabelt niveau, eller de skal erstattes af sikrere alternativer.

Et stof er klassificeret på EU-niveau, hvis det har visse sundhedsskadelige egenskaber. Den komplette liste over klassificerede stoffer er tilgængelig på ECHA's websted. Her kan du også finde ud af, hvordan disse stoffer skal mærkes.

En lang række lovbestemte beskyttelsesforanstaltninger gælder for farlige kemikalier i henhold til REACH og anden EU-lovgivning.  Der er f.eks. restriktioner på levering af mange farlige stoffer til forbrugerne. Andre kan kun markedsføres, hvis de har opnået godkendelse til en bestemt anvendelse.

Categories Display