Hvordan anvender jeg kemikalier på en sikker måde?

Kemikalier opfattes tit som skræmmende. Den almindelige opfattelse er ofte, at kemikalier er potentielt farlige, og at de bør undgås. Sandheden er, at kemikalier er livsnødvendige, du er gjort af dem, og du har brug for dem.

Du bør dog lære at omgås dem med respekt. Nogle kemikalier er farlige, og du bør håndtere dem med forsigtighed. Se emballagen på det produkt, du anvender, og læs etiketterne omhyggeligt. Etiketterne på produkterne er der for at gøre dig opmærksom på, hvordan du tager vare på sikkerheden. Tag instruktionerne alvorligt - de er lavet for din sikkerheds skyld!

Prøv at reducere din eksponering for farlige kemikalier til et minimum. Risikoen i forbindelse med et kemikalie hænger sammen med dets iboende fare ganget med, hvor meget man udsættes for det, den mængde man udsættes for, eller den tid man udsættes for det.

Brug din ret til at få oplyst, hvilke stoffer der findes i de forbrugerprodukter, du køber. Spørg forhandleren hvilke farlige kemikalier, der er i dem. De er retligt forpligtede til at give dig disse oplysninger. Herved kan du undgå produkter, som indeholder disse stoffer.

Hold dig opdateret ved hjælp af ECHA's websted. Her kan du finde oplysninger om de kemiske stoffer, der indtil videre er registreret i henhold til REACH-forordningen, og de stoffer, der er klassificeret og som skal mærkes og emballeres på en særlig måde. Denne information opdateres løbende for at garantere, at du har alle de oplysninger, du behøver for at være sikker.

Mange nationale og europæiske organisationer har udarbejdet rådgivende materiale med oplysninger og konkrete tips til, hvordan man undgår farlige kemikalier.

 

Kend din etiket

Image

Et fare-piktogram er et billede på en etiket, som omfatter et advarselssymbol og bestemte farver. Disse har til hensigt at oplyse om den skade, et bestemt stof eller en bestemt blanding kan forårsage på vores sundhed eller miljøet.

Mere

Find sikrere produkter

Image

Efterhånden som nye oplysninger om skadevirkningerne ved farlige kemikalier bliver kendt, og forbrugernes krav til sikrere kemikalier vokser, vil flere og flere virksomheder søge efter sikrere alternativer.

Mere

 

Brug kemikalier sikkert på arbejdspladsen

Image

Sikker brug af kemikalier på din arbejdsplads har afgørende betydning for din sundhed og trivsel. EU's love om kemikalier, REACH-, CLP- og biocidforordningerne, kan medvirke til at fremme dette.

Mere

Brug din ret til at spørge

Image

Du har ret til at spørge, om de produkter, du køber, indeholder visse farlige kemikalier. Disse er de såkaldte særligt problematiske stoffer (SVHC'er), som er optaget på kandidatlisten.

Mere