Hot topics

 

Kemiske blandinger og "cocktail-virkningen"

Kemi er grundlaget for livet og vores eksistens. Vi er altid blevet udsat for naturlige kemiske stoffer. Den teknologiske udvikling har bevirket, at vi nu udsættes for stigende mængder menneskeskabte kemikalier fra en række forskellige kilder. Vi bliver udsat for dem livet igennem. De findes i fødevarer, vand, lægemidler, luft, kosmetik, sundhedsplejeprodukter, beklædning og andre forbrugerprodukter. I det naturlige miljø udsættes alle levende organismer for en kompliceret cocktail af kemikalier.

Denne udsættelse for en række forskellige kemikalier kaldes også "cocktail-effekten". Med "cocktail-effekt" menes, at forskellige kemikalier i kombination har negative virkninger på mennesker og på miljøet.

Der er tre forskellige situationer, hvor vi kan blive udsat for kemiske "cocktails".

  1. De produkter, vi anvender, kan være en blanding af forskellige kemikalier. Derved bliver vi og miljøet udsat for disse forskellige kemikalier på en gang.
  2. Vi kan blive udsat for et enkelt kemikalie fra forskellige kilder på forskellige tidspunkter. Med tiden kan dette føre til langt større eksponering af mennesker eller miljø for det enkelte kemikalie.
  3. Kemikalier, der udledes fra forskellige kilder på forskellige tidspunkter og fra forskellige steder, danner tilsammen den cocktail af kemikalier, som mennesker og miljø udsættes for.

Med henblik på scenarie (2) og (3) må vi have indblik i, hvordan kemikalier udledes fra de forskellige kilder, og hvordan mennesker og miljø udsættes for en kombination af dem.

Med henblik på scenarie (1) kan negative virkninger enten skyldes blandingen som helhed eller de enkelte kemikalier.  En faktor, der gør det hele mere kompliceret, er, at det enkelte kemikalie kan blive farligere blot ved sammenblanding med de øvrige.

I dag vurderer vi kemikaliers farer og risici på grundlag af en vurdering af enkeltstoffer. Vurderingen indeholder nogle sikkerhedsmarginer for at tage højde for usikkerheder.  Det er dog bekymring for, at analyse af enkeltkemikalier alene ikke giver tilstrækkelig sikkerhed, og at kemikaliers kombinerede virkning bør gribes an på en mere systematisk måde.

I øjeblikket er der intet generelt lovkrav om, at industrien skal vurdere kombinerede virkninger og risikoen fra forskellige kemikalier som følge af kombineret eksponering. Der er dog en udvikling i gang hvad angår mulighederne for at gribe dette an. Når en gruppe kemikalier vides eller formodes at have samme virkning, og eksponeringen er udbredt, kan der muligvis foretages en vurdering af den kombinerede risiko. ECHA følger udviklingen på området og opfordrer industrien til at analysere behovet for vurdering af de kombinerede farer og risici ved de kemikalier, den fremstiller.  

Categories Display