Skip to Content
Skip to Content

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

(offentliggjort i henhold til artikel 59, stk. 10, i REACH-forordningen)

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Bemærkninger:

  • Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan medføre umiddelbare juridiske forpligtelser for virksomheder, herunder særlig i henhold til artikel 7, 31 og 33 i REACH-forordningen.
  • Numeriske identifikatorer: Hver post på kandidatlisten dækker både vandfri og hydrerede former af et stof. Det viste CAS-nummer i en post er typisk for den vandfrie form. Hydrerede former af stoffet, som identificeres ved andre CAS-numre, er stadig omfattet af posten.
  • Andre numeriske identifikatorer: For poster, hvor der i EF- eller CAS-nummerkolonnen indgår en "-", er der, hvor det er praktisk muligt, inkluderet en ikkeudtømmende liste over EF- og/eller CAS-registernumre, der henviser til stoffer eller stofgrupper, som anses for at være omfattet af posten på kandidatlisten. Denne information er tilgængelig via knappen "Nærmere oplysninger" i den valgte post.
Filter the list
Dato for opførelse:

Afgørelse IUCLID-datasæt  
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EF-nr.: 271-094-0 | CAS-nr.: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-458-1
107-06-2
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
219-514-3
2451-62-9
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-918-9
101-14-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate EF-nr.: 266-578-3 | CAS-nr.: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid EF-nr.: 236-236-8 | CAS-nr.: 13252-13-6
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride EF-nr.: 218-173-8 | CAS-nr.: 2062-98-8
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate EF-nr.: 700-242-3 | CAS-nr.: 62037-80-3
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
204-450-0
121-14-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-839-2
111-15-9
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-963-1
90-04-0
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-713-7
109-86-4
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-974-4
101-77-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EF-nr.: 202-977-0 | CAS-nr.: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
205-426-2
140-66-9
19/12/2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
show/hide
4-tert-Octylphenol monoethoxylate EF-nr.: 621-345-9 | CAS-nr.: 2315-67-5
2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol EF-nr.: 621-341-7 | CAS-nr.: 2315-61-9
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol EF-nr.: 618-344-0 | CAS-nr.: 9002-93-1
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
Phenol, heptyl derivs. EF-nr.: 276-743-1 | CAS-nr.: 72624-02-3
4-heptylphenol EF-nr.: 217-862-0 | CAS-nr.: 1987-50-4
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol EF-nr.: 203-199-4 | CAS-nr.: 104-40-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol EF-nr.: 257-907-1 | CAS-nr.: 52427-13-1
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol EF-nr.: 635-391-2 | CAS-nr.: 142731-63-3
4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol EF-nr.: 635-389-1 | CAS-nr.: 186825-36-5
Phenol, 4-nonyl-, branched EF-nr.: 284-325-5 | CAS-nr.: 84852-15-3
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol EF-nr.: 250-339-5 | CAS-nr.: 30784-30-6
p-(1-methyloctyl)phenol EF-nr.: 241-427-4 | CAS-nr.: 17404-66-9
p-isononylphenol EF-nr.: 247-770-6 | CAS-nr.: 26543-97-5
Phenol, nonyl-, branched EF-nr.: 291-844-0 | CAS-nr.: 90481-04-2
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol EF-nr.: 635-388-6 | CAS-nr.: 521947-27-3
Nonylphenol EF-nr.: 246-672-0 | CAS-nr.: 25154-52-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol EF-nr.: 635-696-0 | CAS-nr.: 186825-39-8
Isononylphenol EF-nr.: 234-284-4 | CAS-nr.: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol EF-nr.: 604-395-6 | CAS-nr.: 14409-72-4
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EF-nr.: 243-816-4 | CAS-nr.: 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EF-nr.: 500-209-1 | CAS-nr.: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EF-nr.: 500-045-0 | CAS-nr.: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated EF-nr.: 500-024-6 | CAS-nr.: 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) EF-nr.: 931-753-1 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) EF-nr.: 931-756-8 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) EF-nr.: 931-755-2 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) EF-nr.: 931-754-7 | CAS-nr.: -
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol EF-nr.: 230-770-5 | CAS-nr.: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EF-nr.: 248-743-1 | CAS-nr.: 27942-27-4
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) EF-nr.: 939-975-0 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) EF-nr.: 938-618-6 | CAS-nr.: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol EF-nr.: 687-833-9 | CAS-nr.: 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol EF-nr.: 687-832-3 | CAS-nr.: 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether EF-nr.: 932-998-7 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) EF-nr.: 939-993-9 | CAS-nr.: -
Isononylphenol, ethoxylated EF-nr.: 609-346-2 | CAS-nr.: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EF-nr.: 500-315-8 | CAS-nr.: 127087-87-0
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EF-nr.: 247-816-5 | CAS-nr.: 26571-11-9
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
201-329-4
81-15-2
28/10/2008
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2