Skip to Content
Skip to Content

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

(offentliggjort i henhold til artikel 59, stk. 10, i REACH-forordningen)

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Bemærkninger:

  • Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan medføre umiddelbare juridiske forpligtelser for virksomheder, herunder særlig i henhold til artikel 7, 31 og 33 i REACH-forordningen.
  • Numeriske identifikatorer: Hver post på kandidatlisten dækker både vandfri og hydrerede former af et stof. Det viste CAS-nummer i en post er typisk for den vandfrie form. Hydrerede former af stoffet, som identificeres ved andre CAS-numre, er stadig omfattet af posten.
  • Andre numeriske identifikatorer: For poster, hvor der i EF- eller CAS-nummerkolonnen indgår en "-", er der, hvor det er praktisk muligt, inkluderet en ikkeudtømmende liste over EF- og/eller CAS-registernumre, der henviser til stoffer eller stofgrupper, som anses for at være omfattet af posten på kandidatlisten. Denne information er tilgængelig via knappen "Nærmere oplysninger" i den valgte post.
Filter the list
Dato for opførelse:

Afgørelse IUCLID-datasæt  
200-842-0
75-12-7
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-589-4
7646-79-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-004-7
77-09-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-846-0
7758-97-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-889-5
7775-11-3
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-901-9
7778-39-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-904-5
7778-44-1
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-906-6
7778-50-9
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-064-2
7784-40-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-140-5
7789-00-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
232-142-6
7789-06-2
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-143-1
7789-09-5
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
201-075-4
78-00-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-167-4
79-01-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-173-7
79-06-1
30/03/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
201-182-6
79-16-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-329-4
81-15-2
28/10/2008
vPvB (Article 57e)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-553-2
84-69-5
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-557-4
84-74-2
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
201-622-7
85-68-7
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
287-476-5
85535-84-8
28/10/2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
212-828-1
872-50-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-963-1
90-04-0
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1