Skip to Content
Skip to Content

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

(offentliggjort i henhold til artikel 59, stk. 10, i REACH-forordningen)

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Bemærkninger:

  • Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan medføre umiddelbare juridiske forpligtelser for virksomheder, herunder særlig i henhold til artikel 7, 31 og 33 i REACH-forordningen.
  • Numeriske identifikatorer: Hver post på kandidatlisten dækker både vandfri og hydrerede former af et stof. Det viste CAS-nummer i en post er typisk for den vandfrie form. Hydrerede former af stoffet, som identificeres ved andre CAS-numre, er stadig omfattet af posten.
  • Andre numeriske identifikatorer: For poster, hvor der i EF- eller CAS-nummerkolonnen indgår en "-", er der, hvor det er praktisk muligt, inkluderet en ikkeudtømmende liste over EF- og/eller CAS-registernumre, der henviser til stoffer eller stofgrupper, som anses for at være omfattet af posten på kandidatlisten. Denne information er tilgængelig via knappen "Nærmere oplysninger" i den valgte post.
Filter the list
Dato for opførelse:

Afgørelse IUCLID-datasæt  
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EF-nr.: 271-094-0 | CAS-nr.: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate EF-nr.: 266-578-3 | CAS-nr.: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride EF-nr.: 218-173-8 | CAS-nr.: 2062-98-8
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid EF-nr.: 236-236-8 | CAS-nr.: 13252-13-6
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate EF-nr.: 700-242-3 | CAS-nr.: 62037-80-3
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EF-nr.: 202-977-0 | CAS-nr.: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
show/hide
4-tert-Octylphenol monoethoxylate EF-nr.: 621-345-9 | CAS-nr.: 2315-67-5
[No public or meaningful name is available] EF-nr.: 621-341-7 | CAS-nr.: 2315-61-9
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol EF-nr.: 618-344-0 | CAS-nr.: 9002-93-1
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol EF-nr.: 217-862-0 | CAS-nr.: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. EF-nr.: 276-743-1 | CAS-nr.: 72624-02-3
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol EF-nr.: 203-199-4 | CAS-nr.: 104-40-5
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol EF-nr.: 635-391-2 | CAS-nr.: 142731-63-3
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol EF-nr.: 250-339-5 | CAS-nr.: 30784-30-6
p-isononylphenol EF-nr.: 247-770-6 | CAS-nr.: 26543-97-5
p-(1-methyloctyl)phenol EF-nr.: 241-427-4 | CAS-nr.: 17404-66-9
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol EF-nr.: 257-907-1 | CAS-nr.: 52427-13-1
Phenol, 4-nonyl-, branched EF-nr.: 284-325-5 | CAS-nr.: 84852-15-3
4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol EF-nr.: 635-389-1 | CAS-nr.: 186825-36-5
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol EF-nr.: 635-696-0 | CAS-nr.: 186825-39-8
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol EF-nr.: 635-388-6 | CAS-nr.: 521947-27-3
Phenol, nonyl-, branched EF-nr.: 291-844-0 | CAS-nr.: 90481-04-2
Nonylphenol EF-nr.: 246-672-0 | CAS-nr.: 25154-52-3
Isononylphenol EF-nr.: 234-284-4 | CAS-nr.: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol EF-nr.: 230-770-5 | CAS-nr.: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EF-nr.: 248-743-1 | CAS-nr.: 27942-27-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EF-nr.: 500-045-0 | CAS-nr.: 26027-38-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EF-nr.: 500-209-1 | CAS-nr.: 68412-54-4
Nonylphenol, ethoxylated EF-nr.: 500-024-6 | CAS-nr.: 9016-45-9
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EF-nr.: 243-816-4 | CAS-nr.: 20427-84-3
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) EF-nr.: 931-756-8 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) EF-nr.: 931-755-2 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) EF-nr.: 931-754-7 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) EF-nr.: 931-753-1 | CAS-nr.: -
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol EF-nr.: 604-395-6 | CAS-nr.: 14409-72-4
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EF-nr.: 247-816-5 | CAS-nr.: 26571-11-9
Nonylphenolpolyglycolether EF-nr.: 932-998-7 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) EF-nr.: 939-993-9 | CAS-nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) EF-nr.: 939-975-0 | CAS-nr.: -
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EF-nr.: 500-315-8 | CAS-nr.: 127087-87-0
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol EF-nr.: 687-833-9 | CAS-nr.: 1119449-38-5
Isononylphenol, ethoxylated EF-nr.: 609-346-2 | CAS-nr.: 37205-87-1
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol EF-nr.: 687-832-3 | CAS-nr.: 1119449-37-4
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) EF-nr.: 938-618-6 | CAS-nr.: -
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Dichromic acid EF-nr.: 236-881-5 | CAS-nr.: 13530-68-2
Chromic acid EF-nr.: 231-801-5 | CAS-nr.: 7738-94-5
-
-
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)


Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
EC No. 233-139-2 and EC No. 234-343-4
show/hide
Boric acid, crude natural EF-nr.: 234-343-4 | CAS-nr.: 11113-50-1
Boric acid EF-nr.: 233-139-2 | CAS-nr.: 10043-35-3
-
-
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EF-nr.: 201-604-9 | CAS-nr.: 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EF-nr.: 238-009-9 | CAS-nr.: 14166-21-3
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EF-nr.: 236-086-3 | CAS-nr.: 13149-00-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
gamma-hexabromocyclododecane EF-nr.: - | CAS-nr.: 134237-52-8
beta-hexabromocyclododecane EF-nr.: - | CAS-nr.: 134237-51-7
Hexabromocyclododecane EF-nr.: 247-148-4 | CAS-nr.: 25637-99-4
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane EF-nr.: 221-695-9 | CAS-nr.: 3194-55-6
alpha-hexabromocyclododecane EF-nr.: - | CAS-nr.: 134237-50-6
-
-
28/10/2008
PBT (Article 57d)

Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride EF-nr.: 243-072-0 | CAS-nr.: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride EF-nr.: 260-566-1 | CAS-nr.: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride EF-nr.: 256-356-4 | CAS-nr.: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride EF-nr.: 247-094-1 | CAS-nr.: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
933-378-9
-
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EF-nr.: - | CAS-nr.: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EF-nr.: 221-470-5 | CAS-nr.: 3108-42-7
Nonadecafluorodecanoic acid EF-nr.: 206-400-3 | CAS-nr.: 335-76-2
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
PFHxS
show/hide
Ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EF-nr.: 269-511-6 | CAS-nr.: 68259-08-5
Potassium perfluorohexane-1-sulphonate EF-nr.: 223-393-2 | CAS-nr.: 3871-99-6
Perfluorohexane-1-sulphonic acid EF-nr.: 206-587-1 | CAS-nr.: 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EF-nr.: - | CAS-nr.: -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid EF-nr.: 206-801-3 | CAS-nr.: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EF-nr.: - | CAS-nr.: -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Sodium perborate EF-nr.: 239-172-9 | CAS-nr.: 15120-21-5
Perboric acid, sodium salt EF-nr.: 234-390-0 | CAS-nr.: 11138-47-9
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EF-nr.: 608-492-4 | CAS-nr.: 3050-88-2
Tris(nonylphenyl) phosphite EF-nr.: 247-759-6 | CAS-nr.: 26523-78-4
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EF-nr.: 701-028-2 | CAS-nr.: -
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-918-9
101-14-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-974-4
101-77-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
233-334-2
10124-43-3
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-402-1
10141-05-6
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-458-1
107-06-2
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
203-713-7
109-86-4
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-839-2
111-15-9
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-924-4
111-96-6
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-329-8
11103-86-9
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
234-363-3
11120-22-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-118-5
115-96-8
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
204-211-0
117-81-7
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
204-212-6
117-82-8
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-371-1
120-12-7
28/10/2008
PBT (Article 57d)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-067-7
12065-90-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-450-0
121-14-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
235-252-2
12141-20-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-540-4
12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-380-9
12202-17-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-541-3
12267-73-1
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
235-759-9
12656-85-8
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-826-4
127-19-5
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
215-116-9
1303-28-2
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
215-125-8
1303-86-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-235-6
1314-41-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-481-4
1327-53-3
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
215-607-8
1333-82-0
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
236-542-1
13424-46-9
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
215-693-7
1344-37-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-426-2
140-66-9
19/12/2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
239-290-0
15245-44-0
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
427-700-2
15606-95-8
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
219-514-3
2451-62-9
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
246-356-2
24613-89-6
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1